Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2016. november 29-én, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy:

TUSOR PÉTER – JANKOVICS JÓZSEF

A gömöri alispán és az ungi fiskális
Megoldott kérdések Gyöngyösi életrajzában?

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.