2022. október 7-én Alexander Ryrie An Emotional History of the English Reformation [Az angol reformáció érzelemtörténeti megközelítése] című előadásával folytatódott a Klaniczay Tibor emlékére rendezett sorozat. fb2eaa75fa444a9cae61caca595706f8 0001

BTK Irodalomtudományi Intézet tanácstermében tartott előadás plakátja letölthető.

 A 2018-ban útjára indított Klaniczay Memorial Lecture Series a Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport szervezésében jött létre.

alec_ryrie-1.jpg

Alec Ryrie, a Durhami Egyetemen oktató professzor kutatási területe a kora újkori angliai protestáns egyház története, újabban a kora újkori protestáns missziókkal foglalkozik. Mostani előadása az angol reformáció történetét érzelemtörténeti perspektívából közelítette meg – azt vizsgálva, hogy Anglia sajátos reformációjában a lélek drámája miért játszódott le másképp, mint a többi protestáns országban.