A vitaülés betegség miatt elmarad.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2022. május 31-én, kedden 16 órakor tartja következő vitaülését, ahol 
Kiss Farkas Gábor (ELTE) tart előadást A görög nyelvű költészet Magyarországon a 16. században: műfajok és tendenciák címmel.

sambucus facsimile

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet,
1118 Budapest, Ménesi út 11–13., I. emeleti tanácsterem. 
A meghívó letölthető.

A görög költészet 1516. századi nyugat-európai reneszánszával több kutatási program kezdett foglalkozni az elmúlt években. Az európai kultúrtörténetnek ezt a kevéssé ismert szeletét elsőként próbálja meg szélesebb horizonton bemutatni a 2021-ben megjelent The Hellenizing Muse: A European Antholog y of Poetry in Ancient Greek from the Renaissance to the Present című antológia (szerk. Filippomaria Pontani, Stefan Weise), amelyben az előadó, Kiss Farkas Gábor és Németh András közösen válogatott szemelvényei jelentek meg a magyarországi szerzőktől származó ógörög költészetből. Az előadás a 16. századi források feltárása során megfogalmazódott kérdésfelvetésekről számol be, egyúttal néhány egyértelműnek látszó költészettörténeti és konfesszionális tendenciát is érintve. 

 

-----------------
A kép forrása: French Emblems at Glasgow