AngyalosiG boritoA Magyar Irodalomtörténeti Társaság MIT füzetek sorozatában Az állandó és a változó címmel jelent meg Angyalosi Gergely tanulmányokat, kritikákat és szakrecenziókat tartalmazó új könyve.
A kötet írásainak többsége irodalomtörténeti tanulmány, főleg a 20. századi magyar irodalomtörténet tárgyköréből. Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy az irodalmi modernség sokarcú történelmi jelenség, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy ezek az arculatok néha párhuzamosan, akár egymás ellenében, néha pedig egymást követően, de egymásra utalva alakultak ki, és léteztek akár párhuzamosan is, néha hosszú évtizedekig. Ezt a bonyolult együttélési struktúrát képtelenség oly módon szakaszolni, mintha ezek az időbeli egységek nem csupán egymásutániságra vagy egymás mellettiségre, hanem valamiféle virtuális értékszint-emelkedésre is utalnának. A kötet tanulmányai ennek a felfogásnak a jegyében vizsgálnak részproblémákat.
Az itt összegyűjtött írások nemcsak jelentős egyéni kutatói teljesítményt dokumentálnak, hanem meghatározóan formálták az Irodalomtudományi Intézet irodalomtörténeti szintézisének modernségkoncepcióját is.
A kötet tartalomjegyzéke letölthető.