Ujvidek2018 Centrale elettrica SantEliaA Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia közös programjaként
2018. december 13–14-én a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozata, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Modern Magyar Irodalmi Osztálya és a Híd folyóirat szervezésében került sor a

Modernizációs minták és kísérletek
a magyar irodalomban

című konferenciára, amely az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztálya és az Újvidéki Egyetem több évtizedes konferenciasorozatának újabb állomása volt, ezúttal a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozatának székházában.

A konferencia a modernizációs folyamatokat életművek és alkotói szakaszok (Babits Mihály; Tamkó Sirató Károly; Karinthy Frigyes és Illyés Gyula; Fehér Kálmán), műfajok, műformák és irányzatok (marionett–übermarionett; tanyaszínház; vajdasági gyermekirodalom; haikuk, egysorosok, egyszavasok; leírás; századfordulós rövidpróza; aktivizmus; neoavantgárd), valamint az intézménytörténet (Új Symposion; Út) vonatkozásában vizsgálta. A modernizációt így nem valamely egybefüggő, határozott kezdő- és végponttal rendelkező történeti folyamatként mutatta meg az előadások sora, hanem hosszú időszakon átívelő, sokféle jelenséget felölelő, indíttatásukban mégis közös magatartásformák, felfogások összességeként. Így ívelhetett a tanácskozás az 1910-es, 1920-as évek marionett–übermarionett-elképzeléseitől Petri György vagy épp Tandori Dezső újító költészeti eljárásaiig. Ez a tudományos tanácskozás – a korábbiakhoz hasonlóan – ismét rendkívül termékeny, egymást megerősítő, illetve kiegészítő, árnyaló párbeszédet hozott létre a részt vevő szerbiai és magyar tudományos kör kétféle, mégis közös távlata jóvoltából.

A konferenciát az SZTMA Újvidéki Tagozatának vezetője, Faragó Kornélia és Kappanyos András, az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának vezetője nyitotta meg. A rendezvény befogadásának szerbiai támogatója Várady Tibor, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiai tagja volt.

A nagy hagyományra visszatekintő közös konferenciasorozat a hetvenes évek óta fűzi össze az Irodalomtudományi Intézetet és az Újvidéki Egyetemet. Hamarosan ennek egyedülálló történetét felölelő válogatáskötet készül a régóta tartó eredményes együttműködés megünneplésére és az időközben eltávozott alapítók tiszteletére.

A konferencia programja letölthető.