Az Erdődy Edit-díjat 2018-ban Zsadányi Edit nyerte el Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő című könyvéért (Balassi Kiadó, 2017), átadására 2018. február 6-án került sor. 

díjat az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának közössége az Erdődy és Szabics családdal egyetértésben évente ítéli oda olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítmény elismeréseként, amely a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés eszközével a társadalmi megértés, a szolidaritás és humánum értékeit segíti érvényesülni.


Rákai Orsolya laudációja
 és a díjátadáson készült fényképek letölthetők.

 

ErdodyEdit dij

A díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető
egyedi 
tárgy, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít,
és amelyhez kísérő oklevél is tartozik.