A BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztálya 2022. november 7–8-án Avantgárd nőírók, női alkotók címmel nemzetközi konferenciát rendezett. 
 
avantgard noirok
 

A konferencia az avantgárd női szereplőinek munkásságával foglalkozott, és miközben a vizsgált életművek gyakran intermediális jellegét is hangsúlyozta, fókuszában alapvetően a műfajok álltak.

A konferencia programja letölthető. 
 
A konferencia hiányokat igyekezett pótolni, hiszen bár a nemzetközi avantgárd mozgalmakban nők is jelen voltak, művészi tevékenységet folytattak – még ha kisebb arányban is, mint a férfiak – munkásságuk háttérbe szorult, a kánonba sokkal kisebb eséllyel kerültek bele, ezért munkásságuk feldolgozása is sok esetben várat magára.
Susan Rubin Suleiman „kettős marginalitás” fogalma plasztikusan szemlélteti azt a jelenséget, hogy a nők a kánonban egyébként is sokáig a szélre szoruló avantgárd margójára kerültek, miközben a női alkotók – többféle érvényesülési stratégiával – különleges művészi teljesítményeket hoztak létre.
A konferencia az avantgárd női szereplőinek munkásságára kérdezett rá interdiszciplináris érdeklődéssel, számos művészeti ágra kiterjedően. Miközben a vizsgált életművek gyakran intermediális jellegét is hangsúlyozta, fókuszában alapvetően a műfajok álltak.
Az avantgárdnak tekintett műfaji kritériumok számbavétele és a ténylegesen megvalósult művek műfaji leírása mindeddig önmagában is csak részlegesen történt meg, és mindenképpen újragondolásra szorul a gender és a test szövegbe, műbe íródását figyelembe vevő szempontok alapján. Ennek a folyamatnak volt fontos állomása a kétnapos tanácskozás.
----
A kép forrása: Hannah Höch, Strauss, 1929–1965, Collage on paper, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg