2022. október 20‒21-én Realizmusok I. ‒ Realizmusfogalmak címmel rendezett tudományos konferenciát a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztálya. A sorszám azt jelzi, hogy a rendezvény a realizmus különböző aspektusait vizsgáló tanácskozássorozat első része, amely ezúttal a realizmusfogalmak azonosítását, elkülönítését és tisztázását tűzte célul.

realizmusok 221020


A konferencia helyszíne csütörtökön a Humán Tudományok Kutatóháza, pénteken a BTK Irodalomtudományi Intézet volt

A konferencia programja letölthető.


Realizmusok I.
Realizmusfogalmak

2022. október 20. (csütörtök)

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza, BTK Történettudományi Intézet, Tanácsterem
(1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B. épület, 5. emelet 33-as szoba)

9.00 – 10.30

A konferenciát megnyitja: Kappanyos András

elnök: Visy Beatrix

Takáts József: Kritikai érvek a realizmus mellett és ellen

Bagi Zsolt: Realizmus és valóság

Deczki Sarolta: Dolgok, szavak, mondatok, tapasztalatok

szünet: 10.30 – 10.45

10.45 – 11.45

elnök: Káli Anita

Bucsics Katalin: A kulcsregény, a valóság és az idő

Földes Györgyi: A 19. századi francia realizmus és naturalizmus „importálása” Magyarországra

szünet: 11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

elnök: Földes Györgyi

Kappanyos András: Lírai realizmus

Cséve Anna: Szóbeliség, írásbeliség, realizmus. A Móricz Zsigmond-i „objektivált líra” fogalma.

szünet: 13.00 – 14.30

14.30 – 16.00

elnök: Major Ágnes

Horváth-Márjánovics Diána: „Az ember borotvaélen táncol”. A (szocialista) realizmus és a groteszk

Bezeczky Gábor: Lukács realizmusa és a párt zsargonja 

K. Horváth Zsolt: Pedagógiai realizmus és szocialista realizmus. Empirikus megismerés és eszménypedagógia konfrontációja 1948–1949-ben

2022. október 21. (péntek)

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Eötvös Könyvtár)

10.00 – 11.00

elnök: Horváth-Márjánovics Diána

Rákai Orsolya: „Letisztult rólam, és levált a kormány s horgony”: a befogadó magánya, az elbeszélés koherenciája és a narratív hegemónia

Schäffer Anett: Mitől lehet hisztérikus a realizmus? A „hisztérikus realizmus” fogalom születése és használata

szünet: 11.00 – 11.15

11.15 – 12.15

elnök: Bucsics Katalin

Jákfalvi Magdolna: Ülni és állni. A színház realizmusa

Muntág Vince: A realizmus mint elvárásrendszer Molnár Ferenc és a Vígszínház korai időszakának megítélésében

szünet: 12.15 – 12.30

12.30 – 13.30

elnök: Deczki Sarolta

Böhm Gábor: Tar Sándor „excentrikus” realizmusa és az irodalmi szociográfia hagyománya

Káli Anita: Társadalom, realizmus, szociográfia: Téma és forma a szociografikus regényekben