A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2021. december 9-én tartotta Irodalmak Afrikában című számának bemutatóját – ezúttal online térben. 

afrikai irodalmak helikon2020 4

Beszélgetőtársak:
Biernaczky Szilárd (a szám szerkesztője)
Búr Gábor, Pál Ferenc, Tábor Sára
Moderátor: Földes Györgyi
 
A folyóirat tematikus számainak sorában harmadszorra jelent meg Afrika-különszám (2020/4.), hogy bepillantást nyújtson a kontinens irodalmainak életébe.

A napjainkra világirodalmivá és rendkívül széles körűvé növekedett (ötvennégy vagy ötvenöt országban keletkezett) próza, dráma és költészet, illetve a hozzájuk kötődő értelmezés- és elemzéstömeg szinte áthatolhatatlanul gazdag olvasnivalóval szolgál.

A különszámban olvasható tanulmányok egyrészt bemutatják az angol, a francia és a portugál nyelven keletkezett afrikai alkotásokat, másrészt több írás is igyekszik feltárni, mi minden érhető ma már el ebből a gazdag anyagból magyar nyelven, illetve olyan figyelmet érdemlő és nálunk újdonságnak számító jelenségek bemutatására is sor kerül, mint a vita az afrikai hőseposzok létezéséről, az afrikai társadalmak vajúdásának megjelenése az irodalmakban, a már Európában született afrikai származású fiatal író afrikai gyökereinek keresése, a nigériai joruba Wole Soyinka vallásalapítói törekvése, vagy a csak szóbeliségből ismert 19. század eleji zulu Shaka-korszak egy kevéssé ismert forrásának feltárása.
 
Az élő közvetítés december 9-én 16:30 órától az alábbi kapcsolattal érhető el:
https://meet.google.com/cie-nbny-koj