A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle
2021. november 29-én tartotta Realizmusok című (2021/2.) számának bemutatóját a Kelet Kávézó és Galériában. 

realizmusok
A beszélgetés résztvevői voltak: Deczki SaroltaKáli Anita (szerkesztők), Bárány Tibor, Kutasy Mercédesz, Szolláth Dávid. Moderátor: Földes Györgyi.

A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2021/2. száma arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, hogyan használják manapság a realizmus fogalmát.
Elsősorban tehát a használat módjai és az értelmezések kerülnek előtérbe, mivel a realizmus fogalma korról korra változik, egységesen nem definiálható. A realizmus minden értelmezésének kulcskérdése azonban a valósághoz való viszony, a valóság megismerhetősége és leírhatósága, a nyelv metaforicitása vagy metonimikussága, a mimézis, a referencialitás és a reprezentáció problémái.


-----------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni. Az események oltási igazolással látogathatók.