Megjelent Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2019-ben Ady End­re ha­lá­lá­nak centenáriuma alkalmából rendezett „Lennék valakié” című konferencia előadásaiból szerkesztett tanulmánykötet

Ady konferenciakotet

Ady kultusza már a költő életében jelentős méreteket öltött, a halála óta eltelt évszázadban pedig kanonizációs és dekanonizációs kísérletek követték egymást. Bár Ady korai ismertségében minden bizonnyal szerelmi tematikájú versei játszották a legnagyobb szerepet, halála után a szövegek újbóli kiaknázási kísérletei túlnyomó részben politikai célzatúak voltak. Az Ady-kultusz összetett történetnek vizsgálata azért is különösen időszerű, mert a magyarországi irodalmi kultuszkutatás az utóbbi évtizedekben önálló diszciplínává vált. A BTK Irodalomtudományi Intézet által rendezett kétnapos konferencia ebbe a gondolkodásmódba illeszkedve törekedett a további összefüggések feltárására.
A könyv a 2019. szeptember 11–12-én tartott konferencia tanulmánnyá fejlesztett előadásait tartalmazza.


A kötet a Reciti Kiadó honlapjáról letölthető.