Toporov2020. december 15-én intézetünk tudományos munkatársa, Kalavszky Zsófia (Közép- és kelet-európai Osztály) nyitotta meg előadásával Moszkvában az Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetében rendezett Читатель в русском литературном процессе XX века. К 90-летию выхода книги А.М. Топорова „Крестьяне о писателях” című nemzetközi konferenciát. A zoom-platformon keresztül zajló kétnapos tudományos eseményt a szervezők Adrian Toporov Parasztok írókról (1930) című kötetének tiszteletére rendezték, amely eredeti formájában hosszú évtizedeken keresztül hozzáférhetetlen volt. Adrian Toporov falusi tanító 1920-ban Szibériában, a Májusi Reggel kommunában 12 éven keresztül minden este az írást és olvasást éppen hogy elsajátító kommunároknak szépirodalmi műveket olvasott fel az orosz- és a világirodalomból. A felolvasásait követően gyorsírással lejegyezte hallgatói kritikáit, véleményét az aznap felolvasott művekről. Az adatközlőktől gyűjtött gazdag anyaghoz részletes módszertani tanulmányt fűzött, és mellékelte a paraszt-kommunárok rövid életrajzait is. Gyűjteménye, amely az olvasáskutatás, az irodalomszociológia és az irodalomtudomány számára a mai napig egyedülálló kutatási anyagnak bizonyul, bepillantást enged egy olyan kulturális állapotba, amelyben naiv, nem professzionális olvasók kaphattak hangot a sztálini kulturális fordulat előtti utolsó pillanatokban. Kalavszky Zsófia azokat az olvasói véleményeket elemzi előadásában, amelyeket a kommuna lakói Alekszandr Puskin műveiről fogalmaztak meg. (Az előadás címe: Крестьяне о Пушкине. Уникальные 1920-ые годы: Пушкинские страницы в наследии А. Топорова. Филология и исследование литературного культа). A konferencia programja letölthető.