Helikon20200106A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle
Közép-európai komparatisztika című számának bemutatóját 2020. január 6-án 18:00 órakor tartotta
Kelet Kávézó és Galériában. 

Közreműködtek: Berkes Tamás (a szám szerkesztője), valamint Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia,
Kiss Szemán Róbert és Vörös István.
A beszélgetést Deczki Sarolta vezette.


Korunkban az irodalomtörténet-írás sokat emlegetett „válsága” kényszerítette ki azt a szemléletváltást, amely az önelvű nemzeti irodalomkutatás meghaladását írja elő. A hatások és párhuzamok kutatására összpontosító irodalomtörténet státusza leértékelődött a szövegek találkozására és a kulturális emlékezet működésére irányuló újabb törekvések fényében, amelyek a toposzok, motívumok, idézetek és műfaji alakzatok változását követve igyekeznek irodalomközi együtteseket konstruálni. A közép-európai komparatisztika az orosz és a német nyelvterület közti népek irodalmának – tágabban: egész kultúrájának – összehasonlító elemzésével foglalkozik. Azt keresi, miben áll a térség műveltségének sajátos minősége, sajátos kulturális típusa. Ebben a keretben a kutatás túlléphet azon a módszertani korláton,amely régiónk irodalomtörténetét pusztán a nemzeti irodalmak egymás mellé helyezésével képes megoldani.