A BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Kalavszky Zsófia és Lengyel Réka nyert ösztöndíj-támogatást a Magyar Tudományos Akadémia gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében meghirdetett pályázatán.

mta kep


Kalavszky Zsófia Az anekdotikus és a nekrologikus műfajok helye és funkciója az irodalmi kultuszokban (Puskin-kultusz a 19. század végén), Lengyel Réka pedig Egy 18. századi életvezetési sikerkönyv: Robert Dodsley magyarországi recepciója a fordítások tükrében című pályázatával nyerte el a támogatást.
A benyújtott pályázatokat az egyes tudományterületek szakértőiből álló zsűri szakmai és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével értékelte, majd ennek alapján az MTA főtitkára döntött a nyertes pályázatokról

A támogatott kutatók névsora a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható

A felhívásra beérkezett 73 érvényes pályázat közül 43 részesült támogatásban a három nagy tudományterület – bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok – mindegyikének köréből.