A Károli Gáspár Református Egyetem, az SZTE IKDI Gyerek- és Ifjúsági Irodalom és Kultúra Kutatóközpont és a BTK Irodalomtudományi Intézet 2024. április 25‒26-án „Pöttyös és csíkos” ‒ Irodalomtörténeti és szociokulturális trendek a Móra Kiadó legendás könyvsorozataiban címmel rendezett konferenciát.

konferencia pottyoscsikos


A 20. század második felének két népszerű sorozata generációk meghatározó olvasmányélményét jelentette. A konferencia ezekre a sorozatokra irányította a magyar irodalomtörténet-írás, ezen belül a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom kutatóinak figyelmét. A témák közé tartoztak az 1960‒90-es évek írói stratégiáinak lehetőségei a fennálló intézményi keretek és ideológiai elvárások rendszerében, valamint a politikai szempontból irányított könyvkiadás és a kezdeményező, bizonyos önállósággal rendelkező irodalmi intézményrendszer gyakorlata közötti viszonyok feltérképezése.

A konferencia programja letölthető.

A Móra Kiadó kultikussá vált, lányoknak címzett sorozatainak tárgyalása olyan jövőbeli alapkutatások elindítója lehet, amelyek egyes művek és műcsoportok szisztematikus feldolgozását végzik el, hozzájárulnak bizonyos „elfeledett” alkotók biográfiájának, hagyatékának feltárásához, megkísérlik feltérképezni az intézményi kereteket, továbbá alkotói csoportok, hálózatok működését írják le. A konferencia olyan nyitott kérdésekre kereste a válaszokat, amelyek lehetőséget adnak a két „sorozat mint fenomén” esztétikai, szociális, pedagógiai funkcióinak vizsgálatára, valamint a sorozatok egyes darabjainak kontextuális és mentalitástörténeti elemzésére.

További információk a korábbi konferenciafelhívásban olvashatók.