2022. április 27–29. között Egy (közép)európai… – József Attila és a romániai kultúrák címmel Kolozsvárott szervezett nemzetközi konferenciát a budapesti székhelyű József Attila Társaság, illetve a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete és az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága.

jozsefattila konf kolozsvar


A konferencián előadóként szerepelt a BTK Irodalomtudományi Intézet több jelenlegi és egykori munkatársa. A konferenciának külön jelentőséget adott, hogy a BBTE idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját: a helyi szervezők az évforduló kiemelt eseményei közé iktatták a konferenciát és a kapcsolódó rendezvényeket.

A konferencia programja letölthető.

 

A József Attila Társaság hivatása a költő életművének folyamatos éltetése, ébrentartása, ezért rendszeresen szervez konferenciákat magyarországi és határon túli területeken is (Szabadka, Bécs, Nagyvárad). Az idei konferencia elsődleges szándéka az volt, hogy József Attila életművét közép-európai kontextusba helyezze, felelevenítse – többek között a román fordítások értelmező bemutatásával és a költő erdélyi folyóiratokban közölt publikációi révén – annak erdélyi-romániai jelenlétét és későbbi hatását, illetve hogy körüljárja szerzői és emberi identitása alakulásának főbb stációit.

A BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Boka László a két világháború közötti transzszilvanizmus eszméjéről, évtizedeiről és nemzedékeiről tartott előadást, ebben a koordinátarendszerben tárgyalva a költő helyi recepcióját. Berkes Tamás, az intézet Közép- és kelet-európai osztályának vezetője József Attilát a proletárköltészet és a katasztrofizmus közé helyezve tárgyalta, összevetve az egykorú cseh és lengyel líra kontextusával. Z. Varga Zoltán az Elméleti osztály vezetője – aki a 2021/22-es tanévben a BBTE vendégoktatója is – József Attila párizsi időszakáról adott elő. Széchenyi Ágnes tudományos főmunkatárs a népi írók szociográfiai mozgalmát József Attila és a Szép Szó eszmerendszerének, illetve kritikáinak tükrében vizsgálta előadásában.

A kétnapos eseményen többek között olyan rangos előadók, József Attila-kutatók is közreműködtek, mint Tverdota György, Veres András, Bókay Antal, N. Horváth Béla. A konferencia tiszteletére fogadást adott Markó Bálint, a BBTE rektorhelyettese.

Kísérőprogramként költői estet rendeztek József Attila-visszhangok címmel, ahol Balla Zsófia, Báthori Csaba és Markó Béla a költőhöz fűződő, olykor verseikben tematikusan is tetten érhető viszonyulásukról, az ezzel kapcsolatos műhelytitkaikról beszéltek, és felolvastak verseikből. A telt házas est moderátorai Balázs Imre József és Boka László voltak, a rendezvényt Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa támogatta.

A konferencia programja és plakátja letölthető.

A konferencián készült fényképek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének Facebook-oldalán láthatók:
1. rész
2. rész