jan kollar portreA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Tansze, valamint a Szent Adalbert Alapítvány 2021. június 17–18-án The other Kollár / Kollár and the other one címmel kétnapos nemzetközi online konferenciát rendezett Ján Kollár (1793–1852) életművéről. A szlovák, lengyel, cseh, román és magyar kutatók részvételével folytatott tudományos értekezlet több oldalról vizsgálta a csehül és németül író szlovák költő, a pesti evangélikus gyülekezet lelkészének irodalmi és kulturális örökségét.

Ján Kollár emlektabla deak terA konferencia címe azt a megosztó személyiséget értelmezi újra, aki Slávy dcera (Szlávia lánya) című nagy hatású művével a cseh és szlovák nemzeti újjászületés ikonikus alakja volt, a kulturális pánszlávizmus legismertebb hirdetője, és aki egyúttal a nemzetépítés eszmei kelléktárába beemelte a romantikus nacionalizmus arrogáns szólamát. A nyelvészeti, irodalom- és eszmetörténeti előadások egymást kiegészítve gazdag anyag bemutatásával dokumentálták Kollár életművének változatosságát, műfaji sokszínűségét, árnyalva a nemzeti elfogultságokkal átitatott recepció egyoldalúságait. A konferencia legfőbb tanulsága talán az, hogy a irodalomértés mai fogalmi aparátusán átszűrve a nemzetépítés egykori mítoszai lebonthatók és újraírhatók.

A konferencia szlovák, cseh és angol nyelven elhangzott előadásaiból háromnyelvű tanulmánykötet készül.

A konferencia programja letölthető.