Narrative Beginnings címmel megjelent a DeGruyter által kiadott Frontiers of Narrative Studies 2020/1-es száma, amelynek tematikus részét Hajdu Péter, intézetünk tudományos tanácsadója szerkesztette. A folyóiratszám azon előadások közül nyújt válogatást, amelyek a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya által 2019. január 29–30-án tartott The Beginning / A kezdet című nemzetközi, angol és magyar nyelvű negyedik narratológiai konferencián hangzottak el. 

frontiers


A konferencia tizennégy előadásának fő kérdése az volt, hogy az elbeszélő művek kezdése, bevezetése, első szavai, mondatai, részei hogyan határozzák meg a további szövegrészeket, az elbeszélő mű egészét, a narrációt, az időt, a teret és a művek egyéb sajátosságait. A
Frontiers of Narrative Studiesban Kai Mikkonen főleg 19. századi regények példáin vizsgálja, hogyan határozza meg a kezdés az elbeszélés módját és a műfaji elvárásokat. Bojti Zsolt Edward Prime-Stevenson Imre: A Memorandum című, Simão Valente pedig Graham Greene The End of the Affair című regényének kezdetét, Hajdu Péter pedig Terry Pratchett korongvilág-regényeinek bevezető leírásait elemzi.

Tartalom: 
Péter Hajdu: Introduction: Of beginnings 
Kai Mikkonen: “The marquise went out at 5 o’clock”: Novel beginnings and realistic expectations 
Zsolt Bojti: Narrating eros and agape 
Simão Valente: The end of the affair: Catholic plots and sinful detectives 
Péter Hajdu: How to begin a sequel?