Az osztály története

A Bibliográfiai Osztály 1957-ben alakult meg Kemény G. Gábor vezetésével, akit e tisztségben 1962-től Gerézdi Rabán, 1965-től Vargha Kálmán, majd 1985-től haláláig Kókay György követett. A kezdeti kisebb-nagyobb irodalomtörténeti bibliográfiai munkálatok és feladatok elvégzése után, az 1960-as években bontakozott ki az a nagyméretű, a tudományág történetében példátlan, összegző bibliográfiai vállalkozás, amelynek célja az eddigi magyar irodalomtörténeti szakirodalom teljes összegyűjtése, rendezése és sorozat keretében való publikálása volt A magyar irodalomtörténet bibliográfiája címmel. A bibliográfia irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat, cikkeket és kritikákat, valamint kritikai kiadásokat, életműsorozatokat és jegyzetekkel ellátott szövegközléseket vesz figyelembe. Az 1970 előtti szakirodalmat a nagy irodalomtörténeti korszakok szerint osztályozták, ezen belül általános és személyi részre tagolva.

Az 1970–1990 közötti irodalomtörténeti szakirodalmat az OSZK éves bibliográfiai összeállításai tartalmazzák. A bibliográfia további kötetei ismét az Intézetben készültek: az 1991–1995 közötti kötet 2007-ben jelent meg (főszerkesztő: Kókay György, szerkesztők: B. Hajtó Zsófia és Csóra Karola). Az 1996–2000 közötti évek bibliográfiája Csóra Karola szerkesztésében jelent meg 2013-ban. 2013-tól az irodalomtörténeti bibliográfia évenkénti bontásban, adatbázisban, az interneten jelenik meg. A közel két és fél évig tartó előkészítő munkák után a bibliográfiai portált a 2017. november 23-án rendezett tudományos konferencia során közzétettük.

A bibliográfiai gyűjtőmunkát, a korrigálást és a szerkesztést folyamatosan végezzük.

http://www.iti.mta.hu/mib/index.html

Munkatársak

Benda Mihály
Nagy Csilla (4 órában)
Sőrés Zsolt (4 órában)
Stauder Mária – bibliográfus, osztályvezető
Újváriné Tüskés Anna