2019. május 24–25. között Párizsban rendezték meg a Journaux d’écrivains: entre pratique d'écriture ordinaire et littérature (XIX–XXI siècles) című nemzetközi irodalomtudományi konferenciát a Centre de civilisation polonaise, Sorbonne – Université Paris IV. és az Équipe Autobiographie et Correspondances ITEM (CNRS/ENS) közös szervezésében.

A francia és angol nyelvű konferencián részt vevő kutatók az irodalmi naplók modern történetét vizsgálták előadásaikban. A konferencia második napján külön szekció foglalkozott a modern magyar irodalom néhány fontos írói naplójával, többek között a keletkezéstörténet, a kiadástörténet, illetve a napló életműben játszott szerepét kutatva. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének képviseletében Z. Varga Zoltán tudományos főmunkatárs tartott előadást Esterházy, l’intimiste: de l’autofiction au journal personnel post-moderne címmel, amelyben Esterházy Péter két kései, naplóformában írott művét, illetve az életmű autofikciós stratégiáit elemezte.

A konferencia programja letölthető.