Az Irodalomelméleti Osztály műhelybeszélgetései címmel nyilvános előadássorozat indult kurrens, irodalomelméleti relevanciával bíró irodalomtudományi problémák, irányzatok, kutatási területek történéseiről, fogalmi keretéről, legfontosabb műhelyeiről, jelentős, a nemzetközi irodalomtudományban vitákat kiváltó könyveiről.

Az előadások és az azt követő műhelybeszélgetések az aktuális irodalomtudományi kérdéseket nem csupán saját kontextusukban szeretnénk megközelíteni, hanem az irodalomelmélet hagyományaihoz híven az irodalom mibenlétére, sajátosságaira, fajtáira, létmódjára, történetiségére, értelmezési módjaira, társadalmi beágyazottságára és e tényezők összefüggéseire kérdező általános reflexió tárgyaként is. A hosszútávú tervek szerint az előadássorozat fórumot biztosít az Irodalomtudományi Intézet kutatói számára, hogy készülő munkáik általánosabb elméleti problémáit az osztálykereteken kívül is megbeszélhessék, átgondolhassák.

A sorozat második rendezvényére 2019. május 7-én került sor az MTA BTK ITI emeleti tanácstermében.
A meghívott vendég ezúttal Hites Sándor, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. századi Osztályának tudományos főmunkatársa,
osztályvezetője volt, aki Five Economies of World Literature című vitaindító előadásában készülő új könyvének koncepcióját ismertette, amelyben a világirodalom fogalmának és használatának 19. századi gazdaságelméletekkel és gyakorlatokkal való összefüggéseit vizsgálja. 

A vitaindító előadás összefoglalója letölthető.