2018. október 4–5-én Péter Esterházy, un con(m)te hongrois postmoderne címmel nemzetközi, francia és angol nyelvű irodalomtudományi konferenciát rendeztek Párizsban a Magyar Intézetben. A párizsi INALCO (Idegen Nyelvek Főiskolája) és a párizsi Magyar Intézet közös rendezvénye a kortárs magyar irodalom közelmúltban elhunyt, világirodalmi mértékkel is elismert szerzője, Esterházy Péter életművét járta körül. A magyar, francia, német, lengyel kutatók előadásai elsősorban Esterházy elbeszélő műveinek „posztmodern” sajátosságaival foglalkoztak, de elhangzottak hozzászólások Esterházy műveinek fordítási problémáiról, az eltérő nyelvi, kulturális, történelmi kontextusok jelentésmódosító hatásairól, a művek értelemhorizontjának a kulturális transzfer helyzetéből adódó bővüléséről. A konferencián a MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztályáról Z. Varga Zoltán De l'autofiction à l'écriture autobiographique: figures de soi dans l’œuvre d'Esterházy címmel tartott előadást, melyben a szerzői alakmás fikciós művekben való színrevitelének különböző funkcióit vizsgálta. A konferencián Où est la femme dans Une femme? Le corps langagier de Péter Esterházy et la traduction française címmel előadást tartott Földes Györgyi, az MTA BTK ITI Modern Magyar Irodalmi Osztályának munkatársa is.