A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata (az International Comparative Literature Association magyarországi tagszervezete) és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Kortárs Közép-Európai Regény Kutatócsoportjával 2018. október 18-19-én konferenciát rendezett komparatista műhelyek, az összehasonlító irodalomtudomány területén tevékenykedő kutatók, oktatók, doktoranduszok számára a MIT Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata kezdeményezésére indult konferenciasorozat hatodik részeként, Közép-Európa a komparatisztikában címmel. A sikeres budapesti, szegedi, veszprémi, nyitrai és pécsi konferenciák után a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalom- és Kultúratudományi Intézete látta vendégül a rendezvényt.

A mintegy negyven magyar, illetve angol nyelvű előadás Közép-Európa kulturális és irodalmi identitásának sajátosságait járta körül. A plenáris előadásokat Emmanuel Bouju, a Rennes-i Egyetem és a Harvard „Europe on Credit” kutatócsoportjának professzora, Ivana Tarenkova, a Szlovák Tudományos Akadémia kutatója, illetve Susan R. Suleiman a Harvard Egyetem kutatóprofesszora tartotta. A konferencián elhangzott előadások összehasonlító perspektíván keresztül közelítették meg Közép-Európa fogalmát, irodalmát, Közép-Európa egyes kultúráit vagy korszakait, hol külső, hol belső nézőpontból szemlélve a régiót. A MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének kutatói hagyományosan vezető szerepet játszanak a hazai komparatisztikai kutatásokban, illetve a hozzá kapcsolódó tudományos rendezvények és kutatói hálózatok szervezésében. Ezúttal előadóként az intézet Irodalomelméleti Osztályának két tagja vett részt a tanácskozáson, Jeney Éva Fiktív topográfiák?, Z. Varga Zoltán pedig Autofikció és önléletrajzi írás Esterházy Péter műveiben címmel tartott előadást.

A konferencián ismét kiosztották a legjobb, fokozattal még nem rendelkező előadót elismerő Vajda György Mihály-díjat, melyet idén Bartha Ádám, az ELTE Esztétika Tanszékének doktorandusza nyert el Esterházy Péter művészetéról tartott Posztmodern térképek – ideológia és ideológiakritika között című előadásával.

A konferencia programja letölthető.