Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2024. május 9–10-én  Csáth Géza életműve és hatása címmel konferenciát rendezett, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Major Ágnes és Z. Varga Zoltán tartott előadást.

csath konferencia


A konferencia keretében adták át a 2024. évi Osvát-díjat és Toldy-díjakat Margócsy István kritikus, irodalomtörténész, Havas Judit muzeológus és Kenyeres Zoltán ny. egyetemi tanár számára.


A konferencia programja

május 9. (csütörtök)

9.00–9.40 Díjátadók
Az Osvát-díj átadása. A díjazott: Margócsy István kritikus, irodalomtörténész
A Toldy-díj közművelődési kategóriájának átadása. A díjazott: Havas Judit muzeológus
A Toldy-díj kutatói kategóriájának átadása. A díjazott: Kenyeres Zoltán ny. egyetemi tanár
9.40–10.00 Kávészünet

Elnök: Szajbély Mihály
10.00–10.25 Fráter Zoltán: Századfordulós párhuzamok az induló Csáth novelláiban
10.25–10.50 Osztroluczky Sarolta: „A csontváz fia”. Az Apa és fiú mint tékozló-parafrázis
10.50–11.15 Major Ágnes: Mások hőse, avagy miért jó biofikciós alapanyag Csáth élete?
11.15–11.40 Papp Ágnes Klára: Csáth mese-értelmezése
11.40–12.00 Vita
12.00–14.00 Ebédszünet

Elnök: Papp Ágnes Klára
14.00–14.25 Toldi Éva: Csáth Géza délszláv kulturális kontextusban
14.25–14.50 Murzsa Tímea: Rehabilitáció és rekonstrukció. Lovas Ildikó Amikor Isten
hasba rúg című könyvének Csáth-képe
14.50–15.15 Gelencsér Gábor: Szerzői adaptációk, avagy a szerző adaptálása (Csáth-filmek
és Csáth filmen)
15.15–15.40 Sághy Miklós: Csáth Géza műveinek mozgóképi recepciójáról (különös
tekintettel Szász János Ópium című filmjére)
15.40–16.00 Vita
16.00–16.10 Kávészünet

Elnök: Mekis D. János
16.10–16.35 Scheibner Tamás: Csáth és a démoni
16.35–17.00 Mizsur Dániel: A keretfikció Csáth Géza novellisztikájában
17.00–17.25 Gintli Tibor: Az intertextualitás mint provokáció
17.25–17.45 Vita

május 10. (péntek)

Elnök: Fráter Zoltán
9.00–9.25 Kányádi András: A másik, aki ugyanaz? Egy Csáth-novella fordításáról
(Tavaszok)
9.25–9.50 Mekis D. János: Csáth Géza, a polihisztor. Tudástranszferek és diszkurzív
interferenciák a Csáth-életműben
9.50–10.15 Z. Varga Zoltán: Csáth Géza kései önéletrajzi szövegeiről
10.15–10.30 Vita
10.30–10.50 Kávészünet

Elnök: Gintli Tibor
10.50–11.15 Bartal Mária: Orvos-beteg kapcsolat Csáth novellisztikájában
11.15–11.40 Bengi László: Emlékezet és képzelet Csáth 1910-es évek eleji novelláiban
11.40–12.05 Kosztolánczy Tibor: Rozi, Terka, Irén mama, Bartos János és a többiek – avagy
a komplexek hatalmáról
12.05–12.20 Vita
12.20–12.30 Zárszó

Facebook-esemény:
https://www.facebook.com/events/444804241264914