Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. december 18-án, életének 93. évében meghalt Szili József irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet volt munkatársa, tudományos tanácsadója, az Irodalomelméleti osztály korábbi vezetője, a Helikon szerkesztőbizottsági tagja, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének emeritus professzora.
Sokorétű tudományos tevékenysége mellett műfordítóként és költőként is az irodalmi élet jelentős és felejthetetlen résztvevője volt. 

Búcsúztatása 2022. január 20-án volt a Farkasréti temetőben, ahol az Irodalomtudományi Intézet nevében Veres András, a miskolci munkatársak nevében Kappanyos András, a tanítványok képviseletében Nyilas Atilla mondott beszédet.

Emlékét megőrizzük.

szili jozsef 1929 2021

 

Elvesztettük hozzáférésünket a pompás, kilenc évtizeden át épített elmepalotához és az egyedülálló, kilenc évtizeden át ülepített bölcsességhez, amelynek a tizedik évtizedben sem csorbult a ragyogása, részletgazdagsága. S amely most egyik pillanatról a másikra nincs többé. [...] Szili Józsefet az irodalom nemcsak a történeti narratíva tárgyaként érdekelte, hanem működésének minden vonatkozásában: nemcsak történésze volt az irodalomnak, hanem a kulturális mintázatok elhivatott közvetítője minden lehetséges módon: szak- és műfordítóként, szerkesztőként, tanárként, autonóm alkotóként”– írja nekrológjában Kappanyos András. 

Szili József 1929-ben született Budapesten, 1948–1952 között az ELTE BTK magyar-angol szakos hallgatója volt. 1952–1955 között az Idegen Nyelvek Főiskola tanársegédjeként, 1955–1960 között a Magyar Rádiónál dolgozott. 1960-tól 2002-ig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, majd tudományos tanácsadója, a Helikon szerkesztőbizottságának tagja. 1985–1991 között a Nemzetközi Összehasonlító Irodalmi Társaságban tevékenykedett. 1993-ban habilitált. Fő kutatási területe a modern angol és amerikai irodalom, irodalomelmélet volt. 1994-től dolgozott a Miskolci Egyetem tanáraként.

Sokoldalú tudományos tevékenysége mellett műfordítóként és költőként is az irodalmi élet jelentős és felejthetetlen résztvevője, Irodalomtudományi könyvek szerzője („Légy ha bírsz, te világköltő..." A magyar líra a XIX. század második felében, 1998; Irodalomtudat-hasadás, 2005) és fordítója (René Wellek–Austin Warren: Az irodalom elmélete, 1972; Northrop Frye: A kritika anatómiája, 1998; Terry Eagleton: A fenomenológiától a pszichoanalízisig, 2000). Két verseskötete jelent meg (Verskazal, 2011; Zenétlen Zene, 2019), és fordításában olvasható magyarul többek között Susan Sontag A vulkán szerelmese (1994) és William S. Burroughs Meztelen ebéd (1992, 2010, 2019) című regénye.

Hajdu Péter nekrológja (Neohelicon, 2022)