A BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának kuratóriuma és a Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport közös rendezvényeként 2021. szeptember 24-én került sor a Szegedy-Maszák Mihály-díj átadására, ahol Z. Varga Zoltán mondott laudációt. A most másodszor kiosztott díjat Kisantal Tamás kapta.
Az esemény alkalmával bemutatták 
A tágasság iskolája – Szegedy-Maszák Mihály 75: Az emlékkonferencia írásai című kötetet, amelyet Kálmán C. György ismertetett (szerk. Bucsics Katalin, Budapest: Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport – BTK Irodalomtudományi Intézet Elméleti osztály, Szegedy-Maszák Mihály-díj kuratórium, 2021). 

SzMM dij meghivo


A díj kiemelkedő minőségű irodalomtudományi tárgyú könyveket jutalmaz, amelyekben érvényesül az a diszciplináris sokoldalúság, ahogyan Szegedy-Maszák Mihály az irodalomtudományt művelte. Ebben a felfogásban – az irodalomelméleten, irodalomtörténeten, komparatisztikán túl – a kutatás szempontjai között természetes módon jelenhetnek meg filozófiai, esztétikai, nyelvészeti, történettudományi, képzőművészeti, néprajzi, eszmetörténeti és művelődéstörténeti kérdések is.

A meghívó letölthető.