Rab Utazas borito2Rab Gusztáv Utazás az ismeretlenbe című regényének ünnepélyes bemutatóját 2019. június 19-én tartották a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz-termében. 
A megjelenteket Komáromi Csaba, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának vezetője köszöntötte. A kötetet kerekasztal-beszélgetés keretében Buda Attila könyvtáros, Major Zoltán levéltáros, Rácz János történész, továbbá a kötet sajtó alá rendezője, Tüskés Anna, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársa mutatta be. A regényből részleteket olvasott fel Hajtó Aurél színész, rendező.

Az 1951–1952-ben játszódó, a kitelepítések témáját feldolgozó regény francia, angol, német és holland rövidített kiadás után most először jelenik meg magyarul az írónak a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött kézirata alapján. 
Az 1949-ben szilenciumra ítélt író, Rab Gusztáv 1949–1956 között a Keleti Főcsatorna építkezésén földmérőként dolgozott. Pár év alatt geodéziai technikus, brigádvezető lett, és mérnöki munkát végzett. A csatorna építéséhez szükséges földmérésekhez kitelepített nőket és férfiakat vett fel munkásnak. Az ekkor megismert emberi sorsokat örökítette meg az Utazás az ismeretlenbe című művében. Rab számos időszerű társadalmi, morális, etikai kérdést vet fel korszakregényében: fontosabb-e a „tartás” mint segíteni önmagán vagy a másik emberen; a hit szerepe az emberi életben; a társadalmi rend helyessége.

RabGusztav konyvbemutato