Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályán számos magyar és külföldi folyóirat – köztük a Korall, a Prae, a kolozsvári Helikon, a Látó, a Korunk, a Magyar Könyvszemle, a Magyar Lettre Internationale, a Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, a Modern Language Review és a Modern Philology – 2015-ös teljes anyagában megjelent közel ezer magyar irodalomtörténeti vonatkozású írás szakrendbe állított, annotált bibliográfiai tételével bővült az adatbázis.

A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája 2. kötetének retrokonverziójából készült adatbázis is folyamatosan épül. Bucsics Katalin az adatbázis 1851 tételes folyóiratlistáját javította, egészítette ki és foglalta transzparens jegyzékbe, Szabó Eszter pedig egy 3605 tételes nyilvántartásban – összevetve azt a nyomtatott verzióval – ellenőrizte és korrigálta az adatbázis szakozását.

A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája 2. kötetének adatbázisban kereshető anyaga már elérhető az MTA BTK Irodalomtudományi intézet honlapján.