Rab Gusztáv Szent Optika című regényének ünnepélyes bemutatóját 2021. szeptember 9-én tartották a kassai MaJel Rovás Központban, ahol a megjelenteket Kovács Ágnes, a központ igazgatója köszöntötte.

A kötetet előadás keretében sajtó alá rendezője, Tüskés Anna, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa mutatta be. A regényből Szabadi Emőke Katalin színész olvasott fel részleteket. 

RabGusztav konyvbemutato foto


Az 1619 szeptemberében játszódó, a kassai vértanúk témáját feldolgozó regényt Rab Gusztáv 1960-ban fejezte be, de most jelent meg először magyarul a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött kéziratok alapján.

RabGusztav konyvbemutato plakatA Szent Optika az egyetlen regény a 19–20. századi magyar irodalomban, amely feldolgozza a 17. századi kassai vértanúk témáját. Úgy ábrázolja az évszázadokkal korábbi eseményeket, hogy közben reflektál a magyarországi társadalom minden rétegét átformáló közelmúltbeli eseményekre. A vallásosság legtöbb formáját üldözték az 1950-es évek Magyarországán, így akkoriban a csodák jelensége is tabutémának számított. A regény sem magyarul, sem idegen nyelven nem jelenhetett meg Rab Gusztáv életében, és kiadásáig még halála után is majdnem hatvan év telt el, így néhány elszigetelt olvasón kívül érdemi recepciója nem volt. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában őrzött szövegből készült kiadás a gépiratok közül az utolsó változatot veszi alapul. A közreadás döntően betűhű, kivéve a régebbi gépiratok esetében jellemző rövid és hosszú ékezeteket és a mai helyesírást követő javításokat. A szövegben előforduló régies vagy idegen szavak, mondatok magyarázata az első előfordulásnál lábjegyzetben található. 

A könyvbemutatóról szóló helyszíni tudósítás további részleteket és képeket tartalmaz.