+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Veres András

Veres András

Veres András
...
Irodalomelméleti Osztály
professor emeritus, ny. tudományos tanácsadó
scientific advisor, professor emeritus
(36 1) 279 2777
 • ELTE BTK magyar-filozófia szak, 1968
 • ELTE BTK szociológia szak, 1975
 • irodalomtudomány kandidátusa (1990)
 • irodalomtudomány doktora (1998)
 • gyakornok (1968)
 • tud. segédmunkás (1970)
 • tududományos munkatárs (1971−1990)
 • az Értéktudományi Kutatócsoport vezetője (1981−1994)
 • tudományos főmunkatárs (1990−1998)
 • tudományos tanácsadó (1998−)
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság tagja (2002−2008),
 • Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa tagja (2004−2008), szóvivője (2008−2009)
 • József Attila Társaság társelnöke (2003−)
 • Akadémiai díj (1979) az oktatási reformban való munkámért
 • Szociológiai Társaság díja (1995): a Lukács György irodalomszociológiája az év legjobb publikációja
 • Szépírói díj (2011): az Édes Anna kritikai kiadása az esszé kategóriában
 • Alföld-díj (2013)
 • Irodalomtörténeti Közlemények szerkbiz. tagja (1976−1996);
 • Literatura felelős szerkesztője (2000−2005), főszerkesztője (2006−)

Könyvsorozatok szerkesztője:

 • Irányított Irodalom (1990−)
 • Opus. Irodalomelméleti tanulmányok (1998−)
 • Kosztolányi Dezső Összes Művei. Kritikai kiadás (2007−)
 • irodalomelmélet (az irodalomértelmezés módszertani kérdései; értékelmélet)
 • irodalomszociológia, irodalomlélektan
 • 19–20. századi magyar irodalom története (kivált Kosztolányi Dezső és József Attila életműve)
 • Új magyar irodalomtörténet 3. kötet (BTK ITI): társszerkesztő, társszerző
 • Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (K 101441 sz. OTKA-pályázat): témavezető
 • József Attila prózai műveinek (1930–1937) kritikai kiadása (OTKA, 106526): senior kutató
 1. Mű, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. Elvek és utak. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1979. 554 l.
 2. Irodalomértelmezés és értékorientáció, in A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. Szerk. Szili József. Akadémiai K., Bp. 1992. 239–310.
 3. Lukács György irodalomszociológiája. OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat 2. Balassi Kiadó, Bp. 2000. 103 l.
 4. Bevezetés az irodalmi művek olvasásába. Krónika Nova Kiadó, Bp. 2001. 106 l.
 5. Távolodó hagyományok. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Balassi Kiadó, Bp. 2003. 203 l.
 6. Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága, in Mérei élet–mű. Tanulmányok. Szerk. Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 2006. 211–241.
 7. Huszadik Század irodalomszemlélete. Literatura, 34 (2008): 2. sz. 151–190.
 8. „Roll over Beethoven”. (Gondolatok az elit- és a tömegkultúráról). Alföld, 60 (2009): 5. sz. 3–23.
 9. Kosztolányi Dezső: Édes Anna. [Kritikai kiadás] Szerk. és a jegyzeteket készítette: Veres András. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2010. 914 l.
 10. Kosztolányi Ady-komplexuma. Filológia regény. Az anyaggyűjtésben közreműködött Sárközi Éva. Balassi Kiadó, Bp. 2012. 385 l.