+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Széchenyi Ágnes

Széchenyi Ágnes

Széchenyi Ágnes
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
ny. tudományos főmunkatárs
ret. senior research fellow
(36 1) 279 2779

1975–1980  ELTE BTK magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 • a filozófiai tudomány kandidátusa (CsC, 1994)
 • az irodalomtudomány habilitált doktora (2007, ELTE, Budapest)
 • 1980–1983 Művelődési Minisztérium – főelőadó
 • 1984–1987 MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály – politikai munkatárs
 • 1987–1994 Élet és Irodalom – kritikai rovatvezető
 • 1994–1996 egyéni vállalkozó
 • 1996–2018 Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (2016-tól Egyetem) – főiskolai tanár
 • 2007– MTA Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztály – tudományos főmunkatárs
 • Eszterházy Károly Egyetem történelmi doktori iskola – törzstag (2012–)
 • MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága mellett működő Sajtótörténeti Munkabizottság – tag (2007–)
 • International Baccalaureate Orgazitation (Cardiff – fővizsgáztató, 1994 – 2014)
 • Eötvös József Ösztöndíj (1987, három hónap, Magyar Ösztöndíj Bizottság)
 • Soros alkotói ösztöndíj (1990)
 • Pulitzer-emlékdíj (2007, sajtótörténet kategória)
 • Magyar Könyvalapítvány támogatása
 • NKA alkotói ösztöndíj (2009, 2015)
 • Wekerle Sándor-díj (2016)
 • Schöpflin Aladár kötetben eddig meg nem jelent, a Vasárnapi Ujságban közzétett kritikáinak sajtó alá rendezése és jegyzetekkel való ellátása.
  Megjelenése 2018 [Argumentum Kiadó]. 
 • Schöpflin Aladár nagymonográfia – nagydoktori disszertáció – elkészülte 2018 december
 • Budapest (a nagyváros/metropolisz) képe a magyar irodalomban [monográfia-terv]
 • A 20. századi magyar média társadalomtörténete
 • Móricz Zsigmond levelezésének sajtó alá rendezése (szenior kutató, NKFIH 116201)