+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

iti banner

Rákai Orsolya

Rákai Orsolya

Rákai Orsolya
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2777

1991–1996, JATE Szeged, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár; 19. századi magyar irodalom szakos bölcsész 

 • az irodalomtudomány doktora (PhD, 2004, Szegedi Tudományegyetem)
 • az irodalomtudomány habilitált doktora (2008, Pécsi Tudományegyetem)
 • 1996–2009 meghívott előadó a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén illetve Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén
 • 1999–MTA Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztály (1999–2002 fiatal kutató, 2002–2011 tudományos munkatárs, 2011– tudományos főmunkatárs)
 • 2009–2010 és 20162017 Universität Wien EVSL Institut für Finno-Ugristik, vendégprofesszor
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2007–)
 • MTA Sajtó- és Médiatörténeti Munkabizottság (2008–)
 • European Narratology Network (2014–)
 • 1994–1995 köztársasági ösztöndíj
 • 1996–1999 PhD-ösztöndíj
 • 1998 és 1999 CEEPUS-ösztöndíj (Universität Wien, 3 hónap, Bécs, Ausztria és Babes-Bolyai Egyetem, 1 hónap, Kolozsvár, Románia)
 • 1999–2002: MTA fiatal kutatói ösztöndíj
 • 2001 az Universität Gesamthochschule Essen, Institut für Medienwissenschaften und Kommunikationsforschung ösztöndíja (1 hónap, Essen, Németország)
 • 2010–2012 Bolyai-ösztöndíj
 • 2016 az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány egyéni kutatói ösztöndíja (1 hónap)
 • reciti (az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének online recenziós portálja, 2007–)
 • Helikon Irodalomtudományi Szemle (2017–)
 • modern magyar irodalomtörténet
 • 20. századi kritikatörténet
 • társadalmi rendszerek elmélete a kultúrakutatásban
 • korporális narratológia
 • 1996–1999: Az irodalomtörténet-írás újabb módszerei, irányai c. felsőoktatási programfinanszírozási pályázat keretében megvalósult projekt vezetője
 • 2003–2005: részvétel a European cultural heritage: the reception of British and Irish writers in Europe c. projektben (London-Cambridge, projektvezető: prof. Elinor Shaffer)
 • 2003–2007: a Kultusz, identitás, imázs c. OTKA-projekt koordinálása (témavezető: Takács Ferenc Mihály)
 • 2005–2007:  részvétel a University of Jyväskylä, Finland, a finn tudományos akadémia, az MTA ITI, az ELTE, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Déri Múzeum kooperációjában megvalósult Cult and identity nemzetközi kutatócsoportban (a magyar oldal koordinálása, témavezető Tuomo Lahdelma)
 • 2015–2016: a Korporale Narratologie und Fremdheitsforschung in der Erneuerung der zentraleuropäischen Kulturforschung c. projekt vezetése (az Universität Wien kutatóival közös projekt az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával)