+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Hajdu Péter

Hajdu Péter

Hajdu Péter
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos tanácsadó
scientific advisor
(36 1) 279 2760
 • 1985–1992 ELTE Magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, görög filológus

 • a nyelvudomány kandidátusa (CSc, 1998 MTA)
 • habiltáció (2006, SZTE)
 • az MTA doktora, irodalomtudomány (DSc, 2013 MTA)
 • 1992–1994 Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium – középiskolai tanár
 • 1993–1996 MTA–ELTE BTK Latin Tanszék – tudományos továbbképzési ösztöndíjas
 • 1996–1998 ELTE ÁJTK – nyelvtanár
 • 1998-- MTA Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztály – fiatal kutatói ösztöndíjas/tudományos munkatárs (1998–2001), tudományos főmunkatárs (2001–2014), tudományos tanácsadó (2014–), osztályvezető (2015–)
 • 2007– Pécsi Tudományegyetem BTK Klasszika-Filológia Tanszék – egyetemi adjunktus (2011), egyetemi docens (2011–20), egyetemi tanár (2015–); tanszékvezető (2011–2013, 2016)
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság – titkár (2015-2017) tag (2018–)
 • Ókortudományi Társaság – alelnök (2015-2018), választmányi tag (2003-2009, 2018–), a Pécsi Tagozat elnöke (2015-2018) 
 • Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola – törzstag (2017–)
 • OTKA Magyar irodalomtörténet, modern filológia zsűri – tag (2014–2017)
 • Szegedy-Maszák-Mihály-díj kuratóriuma – tag (2018–)
 • MTA Pécsi Területi Bizottsága Klasszika-Filológia Munkabizottság – elnök (2015–2016)
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata – elnök (2017–)
 • Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Bizottsága – titkár (2002-2012), elnök (2016-2017)
 • International Comparative Literature Association – Research Committee for East- and South-East-Europe, tag (2002-2009), Theory Committee, tag (2008-2014), Executive Council, tag (2003-2009)
 • Academic Committee of the Center for Literary Translation Studies, Fudan University – tag (2013–)
 • International Association for Ethical Literary Criticism – választmányi tag (2015–)
 • Lénárd Sándor-díj (1997)
 • Révay József-díj (2000)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2000–2003)
 • Marót Károly-díj (2015)
 • Neohelicon – felelős szerkesztő (2000–2012), főszerkesztő (2012–)
 • Literatura – szerkesztő (2000–2011), szerkesztőbizottsági tag (2011–)
 • Frontiers of Narrative Studies – szerkesztőbizottsági tag (2014–)
 • Proudy – szerkesztőbizottsági tag (2016–)
 • Recherche Littéraire/Literary Research – szerkesztőbizottsági tag (2016–)
 • Primerjalna književnost – szerkesztőbizottsági tag (2017–)
 • antik irodalomtörténet
 • irodalomelmélet
 • textológia
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • századfordulós próza
 • Az elbeszélésciklus és az összetett regény problematikája – közreműködő (OTKA T34302, 2001–2002)
 • A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei – közreműködő (OM, NKFP 50/130, 2001-2004)
 • Narráció és retorika – közreműködő (OTKA K 42711, 2003-2007)
 • Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás – közreműködő  (KTIA NKFP-5/041/04, 2005–2008)
 • Mikszáth kései kisprózája – projektvezető (OTKA K 68681, 2007–2012)
 • Horatius és az antik esztétikai gondolkodás – projektvezető (OTKA K 77426, 2009–2014)
 • Classics and Communism – közreműködő (Collegium Budapest, Fritz Thyssen Foundation, 2009–2010)
 • Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon – közreműködő (OTKA K 108670, 2013–2018)
 • Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában: regionlaizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat – közreműködő (OTKA K 112415, 2014–2018)