+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Császtvay Tünde

Császtvay Tünde

Császtvay Tünde
...
Bibliográfiai Osztály
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
senior research fellow, head of department
(36 1) 279 2760
 • 1974–1978: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma, angol tagozat
 • 1979–1984 ELTE Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, esztétika szakos előadó, két év orosz szak
 • 1993–1996: JATE (Szegedi Egyetem) BTK, Klasszikus Magyar Irodalom PhD-képzés
 • 2011–2012: Krauthammer Partners Magyarország, coachingképzés
 • 2013–2014: Budapesti Kommunikációs Főiskola, arts & business menedzsment szakirányú posztgraduális továbbképzés, arts & business menedzser
 • PhD, irodalomtudomány (Szegedi Egyetem BTK, 2005)
 • címzetes egyetemi tanár (Kodolányi János Főiskola, 2014)
 • 1984. szeptember 1. – 2011. december 31. – MTA Irodalomtudományi Intézet XX. századi Osztály – tudományos segédmunkatárs (1984–1986. június), Bibliográfiai Osztály – bibliográfus (1986. június –1987. június), tudományos segédmunkatárs, majd fiatal kutató (1987. június – 1997), ItK szerkesztősége – tudományos munkatárs (1997–2010), főmunkatárs (2010 – 2011)
 • 2012–2017. március 31. – Magyar Nemzeti Múzeum – általános főigazgató-helyettes (2012–2016), főmuzeológus és projektvezető, Múzeum•kör•út (2017. január 1. – március 31.)
 • 2017. április 1-től – MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – főmunkatárs (2017. április–szeptember), osztályvezető (2017. szeptember– )
 • Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – tag (1992– ), a IV. világkongresszus sajtófeladatainak felelőse (1992–1996)
 • MTA Textológiai Munkabizottság – tag és titkár (1997–2013), tag (2014– )
 • MTA Sajtótörténeti Munkabizottságának tagja és titkára 2006–2015, alelnök (2015–2017), társelnök (2018– )
 • Corvina Alapítvány – kuratóriumi tag (2008–2012)
 • NKA Márai-program, Tényirodalmi Kollégium – elnök (2011–2012)
 • Universitas Kulturális Alapítvány – kuratóriumi tag (2009– )

2017–2018 NKA alkotói ösztöndíj

 • Helikon. Világirodalmi Figyelő – szerkesztő (1991–2000)
 • Teleki Alapítvány – kiadványfelelős, kiadói szerkesztő (1994–2007)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – olvasószerkesztő, szerkesztő (1997–2012), a szerkesztőbizottság tagja (2013– )
 • Nemzeti évfordulóink – irodalmi szakszerkesztő (2004–2015)
 • Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich, Wien – tudományos programszervező (2005–2015)
 • Magyar Könyvszemle – szerkesztőbizottsági tag (2007– )
 • Somogy – társszerkesztő (2018– )
 • a 19. század második felének eszme-, irodalom- és művelődéstörténete;
 • az irodalom szociológiájának, valamint az irodalom gazdaság-, mentalitás- és társadalomtörténetének kérdései a 19. század második felében, a 20. század első harmadában;
 • 19. századi sajtó- és kulturális intézménytörténet, sajtótörténet a 19. század utolsó harmadában;
 • a modern irodalmi és művészeti intézményhálózat kialakulása és problematikái a 19. század utolsó harmadában;
 • a modern tömegkultúra kialakulása és kérdései;
 • filológia, textológia, szövegkiadás, kritikai kiadások;
 • digitális irodalomtudomány, irodalomtörténeti szakbibliográfiák, adatbázisok, szövegdigitalizáció
 • nemzeti jelképek, hungarológiai kutatások;
 • irodalmi muzeológia
 • Országjáró Múzeum•kör•út. Többes számban. Az I. világháború és a hátország mindennapjainak valóságai – főkurátor, szakmai projektvezető (Magyar Nemzeti Múzeum pályázata – I. Világháborús Emlékbizottság, EMMI)
 • NKA alkotói pályázat (A visszatapsolt Reviczky Gyula. Kismonográfia) – szerző (201102/02891)

OTKA/NKFIH azonosító: 218274

Császtvay Tünde az MTA köztestületi adatbázisában

 

 

Oktatói tevékenység

 • 1992–1996: a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Modern Magyar, majd a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék és a Kommunkáció–Média szak óraadó tanára (Az 1849 utáni korszak oktatás-, művészet- és kultúrpolitikai kérdései, kiadó- és sajtótörténete, az írói és művészi jogszabályozás története, a XIX. század könyvterjesztési hálózata, olvasáskultúrája, a tömegkultúra termékei, a ponyvavita kérdései, a ponyva- és sajtótörvények, -rendeletek, illetve a magyar irodalmi szakszemináriumok, ponyvatörténeti és a magyar művészetpártolás története tárgyú speciális kollégiumok, XIX. századi sajtótörténeti szakszemináriumok stb.)
 • 2003–2006: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK magyar szakának óraadó tanára (Filológia, Bevezetés az irodalomtudományba című előadások, Kulturális intézményhálózatunk kialakulása, Szerkesztési gyakorlatok című szemináriumok)
 • 1998–2008: az ELTE BTK Magyar mint Idegen Nyelv (Hungarológia) Tanszékének óraadó tanára (XIX. századi művelődéstörténeti kérdések, kulturális és művészi intézményhálózatunk kialakulása, nemzeti jelképeink és hungarikumok, a magyarságtudományi ismeretek tárgykörébe tartozó előadások és szemináriumok)
 • 2008–2010: a Kodolányi Főiskola Andragógia szakán Kulturális intézményhálózatunk története és Kiadói gyakorlatok címen tartottam előadást és szakszemináriumot.
 • 2010-től: szakdolgozati és OTDK szaktanári vezetés az ELTÉ-n, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Kodolányi Főiskolán
 • 2017-től: óraadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Intézetében