+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Dávidházi Péter

Dávidházi Péter

Dávidházi Péter
...
XIX. századi Osztály
prof. emeritus, akadémikus
prof. emeritus, academician
(36 1) 279 2764

1968–1973 ELTE Magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 • bölcsészdoktor (1977, ELTE)
 • az irodalomtudomány kandidátusa (CSc, 1989 MTA)
 • az  irodalomtudomány doktora (DSc, 1994 MTA)
 • az irodalomtudomány habilitált doktora (1997 ELTE)
 • az MTA levelező tagja (2010)
 • az MTA rendes tagja (2016)
 • 1973– ELTE BTK Angol Tanszék, illetve Anglisztika Tanszék – nyelvtanár, tudományos továbbképzési ösztöndíjas, tanársegéd (1973–1985); adjunktus, docens (1987–2010); egyetemi tanár (2010–2018); professzor emeritus (2018–)
 • 1985– MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 19. századi osztály – tudományos munkatárs (1985–1995); tudományos főmunkatárs, tanácsadó (1995–2018); osztályvezető (1989–2015); kutató professzor emeritus (2018–)
 • MTA Textológiai Munkabizottság – tag (1991–2014)
 • MTA Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság – tag (1994–); elnök (2010–2013)
 • MTA közgyűlés – doktor képviselő (1997–2004)
 • MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály – tanácskozási jogú tag (2004–2007); tag (2010–); elnökhelyettes (2014–)
 • MTA Közoktatási Elnöki Bizottság – tag (2017–)
 • European Science Foundation, Standing Committee for the Humanities – tag (2003-2006); vezetőségi („Core Group”) tag (2006–2009)
 • Academia Europaea – tag (2012–)
 • Adivisory Board, International Shakespeare Conferences, Stratford-upon-Avon – tag (2002–)
 • International Centre for Romantic Studies, University of Glasgow – tiszteletbeli tag (Honorary Fellow) (1998–2004)
 • Magyar Shakespeare Bizottság – tag (1987–)
 • Arany János Emlékév tudományos emlékbizottsága – társelnök (2017)
 • Lendület pályázat zsűri – tag (2018)
 • Oltványi Ambrus-díj (1989)
 • Déry-jutalom (1992)
 • Év Könyve jutalom (1993)
 • Alföld-díj (1997)
 • Kosztolányi-díj (1997)
 • Országh László-díj (2005)
 • Széchenyi-díj (2006)
 • Tarnai Andor-díj (2007)
 • Toldy Ferenc-díj (2010)
 • Cziráky Antal-díj (2017

 

Tudományos ösztöndíjak, hosszabb kutatóutak

 • Sussexi Egyetem, British Council Scholarship (1977­-1978. tanév)
 • University of Californiai, Irvine – vendégkutató (1985–1986. tanév)
 • British Academy Scholarship – két-két hónap London, Cambridge (1993, 1995, 1998, 2000)
 • Folger Shakespeare Library, Washington, ösztöndíja (1989; 2003)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998–2002)
 • Fulbright Scholarship, Columbia University (2002–2003. tanév)
 • Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj (2004)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – szerkesztőségi tag (1981–)
 • A magyar irodalomtörténetírás forrásai (Fontes) – sorozatszerkesztő (1989–)
 • Shakespeare Jahrbuch – a tudományos tanács tagja (2006–2018)
 • Hungarian Journal of English and American Studies – szerkesztőségi tag (1995–)

1973-2016 Department of English Studies, Eötvös Loránd University, professor

1985-2016 Institute of Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Head of Department

1977-1978 University of Sussex, British Council Scholarship

1985-1986 University of California, Irvine, Visiting Research Fellow

2002-2003 Columbia University, Fulbright Researcher

2010 Toldy Ferenc díj (An award for literary historians in Hungary)

2010 Membership in the Hungarian Academy of Sciences

2007 Tarnai-díj (An award for scholars of the 18th and 19th centuries in Hungary)

2006 Széchenyi-díj (In Hungary the greatest award for scientists and scholars)

2002-2003 Fulbright Scholarship

1992 Év Könyve díj (The award for the Book of the Year in Hungary)

 • 19–20. századi magyar irodalomtörténet
 • Shakespeare művei és kultuszának története
 • A magyar irodalomtudomány és kritika története a 19. században
 • Bibliai minták a magyar költészetben
 • MTA Irodalomtudományi Intézet, Kultusztörténeti Kutató Csoport – alapító tag (1989–)
 • Irodalomtudomány és kritika Kutató Csoport – tag (1977–)
 • Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a XIX. századi Magyarországon, OTKA, K 108.670 – szenior kutató (2014–2018)
 • Arany János Összes Művei kritikai kiadás, OTKA, K 108.503 – kutató (2014-2018)
 • Az angol irodalom magyar története, OTKA, 101.798 – tanácsadó (2013–)
 • Literature
 • History of criticism
 • History of Literary Scholarship
 • Shakespeare Studies
 • 18th-century English poetry
 • 19th-century Hungarian culture
 • Biblical Motifs in Hungarian Poetry
 1. „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat Könyvkiadó. Budapest 1989. pp. VIII, 377.
 2. Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Argumentum Kiadó. Budapest 1992. pp. 417.; Második, javított kiadás 1994.
 3. The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective. Basingstoke és London, New York: St. Martin's Press: Macmillan 1998. pp. XIV, 240. (Romanticism in Perspective: Texts, Cultures, Histories sorozat. Sorozatszerkesztő: Marilyn Gaull and Stephen Prickett.)
 4. Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp.: Argumentum Kiadó. 1998. pp. 409.
 5. Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, 2004. pp. 1028. (Irodalomtudomány és kritika. Sorozatszerkesztő: Tarnai Andor, Szörényi László.)
 6. Menj, vándor. Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2009. 201 pp. (Thienemann-előadások, 4. Sorozatszerkesztő: Nagy Imre.)
 7. Exploring the Paradigm Shift: New Publication Cultures in the Humanities. Ed. Péter Dávidházi, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014.
 8. „Jövevények és zsellérek”: egy bibliai fogalompár nyomában. In: Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva, (Pont fordítva, 10., sorozatszerk. Jeney Éva – Józan Ildikó) Budapest, Balassi, 2010, 95–131.
 9. József, Illyés, Jób: Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. Holmi, XX. évf., 2008/5 és 2008/6. sz., 609–621, 732–747.
 10. És sorsot vetének”: A kihagyás poétikája Babits Jónás könyvében. In: Nyugat népe: Tanulmányok a Nyugatról és koráról, szerk. Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Kulcsár Szabó Ernő, Tverdota György, szöveggond. Sárközi Éva, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009, 361–387.

Dávidházi Péter az MTA köztestületi adatbázisában

Dávidházi Péter Wikipédia-szócikk elérhetősége:
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1vidh%C3%A1zi_P%C3%A9ter

Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára / Architect in the Quarry: Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday; szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa; rec.iti, Bp., 2010.
Elérhetősége: http://plone.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/architectbook/tartalom

Kősziklára építve / Built upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére / Writings in Honour of Péter Dávidházi, szerk. Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, Budapest, ELTE BTK Angol–Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék, 2018.
Előrhetősége: http://www.eltereader.hu/media/2018/06/Built-upon-His-Rock-Kősziklára-ép%C3%ADtve-Dávidházi-Festschrift-Online-ELTE-Reader-20180514_.pdf

MTMT azonosító: 1134083; MTA ID: 10000663;
Scopus ID: 16434255700; Köztestületi azonosító: 05035