+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Benda Mihály

Benda Mihály

Benda Mihály
...
Bibliográfiai Osztály
tudományos segédmunkatárs
assistant research fellow
(36 1) 279 2772
Budapest, 1971. 03. 01.
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar–francia szak (2002)
  • 2003 ELTE BtK Francia irodalom a felvilágosodástól a napjainkig program doktori iskola
  • 2017 június: L’écriture et la visualité en Voyage en Espagne de Théophile Gautier [Írás és vizualitás Théophile Gautier Utazás Spanyolországba című művében] című doktori dolgozat nyilvános védése
  • 2013– MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Bibliográfiai Osztály, tudományos segédmunkatárs
  • Metaforaelméletek, líraelméletek (elsősorban Meschonnic), írás és vizualitás kapcsolata (ut pictura poesis, ekphrasis)
  • a 19. század második felének francia irodalma és az esztétikai modernség (elsősorban Théophile Gautier, Baudelaire, Mallarmé)
  • 20. századi magyar líra, Csönd és töredékesség (elsősorban Illyés Gyula, Weöres Sándor)
  • A Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport (MLLK) tagja 2008-tól, melynek vezetője Dr Horváth Kornélia, és székhelye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A csoport kutatási területe a modern líraelmélet és a modern (1945 utáni) költészet, nemcsak magyar, hanem nemzetközi vonatkozásban is