+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Mészáros Gábor

Mészáros Gábor

Mészáros Gábor
...
tudományos segédmunkatárs, Lendület kutatócsoport
assistant research fellow
(36 1) 279 2774
 • 2015–2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – PhD-ösztöndíj, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 18–19. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Magyar és európai felvilágosodás doktori program
 • 2012–2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Master, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék, Renaissance Studies Master, Filozófia és irodalom szakirány
 • 2009–2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Bachelor, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom, Szerkesztői ismeretek szakirány
 • 2017/2018. 2. szemeszterében, Klasszikus magyar irodalom szeminárium az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében
 • 2018/2019. 2. szemeszterében, Klasszikus magyar irodalom szeminárium az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében
 • 2018-tól a Reciti kiadó ReTextum-sorozatának segédszerkesztője
 • Az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport havonta frissülő blogjának szerkesztése, szakmai konzultáció a litera.hu szerkesztőségével.
 • 2017–2018-ban állandó szerkesztő, újságíró: litera.hu.
 • Állandó szerző: Élet és Irodalom, Hévíz, MŰÚT, Kalligram.
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) alelnök (2016–2017)
 • Hopp Lajos-díj: az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. Századi Osztályának díja, 2016
 • DOSZ-konferencia, szekciógyőztes, 2016.
 • 2017 Université Bordeaux Montaigne, Kutatói ösztöndíj
 • 2015 Karl-Ruprecht Universität, Heidelberg. Egyetemi ösztöndíj
 • 2015 Heidelberg University – German Studies and Philosophy (ösztöndíj)
 • 2013–2014 Philipps Universität Marburg – German Studies and Philosophy (ösztöndíj)
 • 2015–2018 Eötvös Loránd University, Budapest – PhD, Hungarian and Europian Enlightenment Doctoral Programme, Institute of Cultural Studies and Hungarian Literature
 • 2012–2015 Eötvös Loránd University, Budapest – Renaissance Studies Master, Literature and Philosophy, Institute of Cultural Studies and Hungarian Literature
 • 2018– Research Fellow, Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • 2013– Journalist, Editor, Reviewer, My reviews covered books and articles in Hungarian literature in the main Hungarian art and literary magazines (Élet és Irodalom, Litera, Hévíz, MŰÚT, ART7, Kalligram, etc.)
 • 2011–2012 Journalist – Computerworld, International Data Group (IDG), Budapest Beyond writing articles, my responsibility covered the editorial and translation works in the field of communication and information.
 • Hopp Lajos-Award (The award for young researchers given by the Hungarian Academy of Sciences, Institute of Literary Studies, Eighteenth Century Department), Budapest, 2016
 • Spring Wind, DOSZ-conference, Winner of the section, (The literature of Eighteenth and nineteenth century-section) 2016.
 • 2017 Université Bordeaux Montaigne – Literary Studies (Scholarship)
 • 2015 Heidelberg University – German Studies and Philosophy (Baden-Württemberg-Stipendium, Scholarship)
 • 2013–2014 Philipps Universität Marburg – German Studies and Philosophy (Scholarship)
 • ReTextum by Reciti publisher
 • A XVIII–XIX. századi alkalmi költészet poétikája
 • A XVIII–XIX. századi magyar irodalom lokális kapcsolatai és intézménytörténete
 • Textológiai problémák a XVIII–XIX. századi irodalomban, források feltárása és kiadása (hagyományos és elektronikus változatban)
 • Irodalomkritika a XX–XXI. századi magyar irodalomban
 • Local networks and institutional history of the 18–19th century of Hungarian literature
 • Textological problems in the literature of the 18–19th century
 • The poetics of the “casual poetry”
 • Literary criticism in the 20–21th century of Hungarian literature
 • Egy komáromi nemes önéletírása és pályája 1849-ig, In: „Keresek világot”, A 2017. évi „Nem mind Arany, ami fénylik” Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bényei Péter, Béres Norbert, Bihary Gábor, Farkas Evelin. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. Budapest. 2018. 171–187.
 • Írói és tudóslevelezés: Adatbázis 1.0, főszerkesztő Csörsz Rumen István, szerkesztők Dóbék Ágnes, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lengyel Réka, Mészáros Gábor, Rédey János és Vaderna Gábor, programozó Kőszeghy Péter (Budapest: MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport, 2018).
 • „Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról”, Irodalomismeret: Irodalmi, művészeti és muzeológiai folyóirat, 2016:(3) 64–75.
 • Beöthy Zsigmond: Életemből – Egy önreprezentáció tanulságai, (társszerző: Boldog-Bernád István), In: Tavaszi Szél – Spring Wind 2016, Konferenciakötet, II. Kötet, 2016, 45–55.
 • „Különszámok. Tömörkény és Tar”, Hévíz, 25. évf. 2. sz. 773–782.

 

Tudományos publikációk

 • Works by Zsigmond Beöthy (1839–1849), Edited by István Boldog-Bernád and Gábor Mészáros. Budapest: Kalligram, 2019.
 • Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820, Edited by Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna. Budapest: reciti, 2019. http://reciti.hu/wp-content/uploads/Rekonf_3_vn.pdf
 • Literary and Scholarly Correspondence: Database 1.0. Main editor Csörsz, Rumen István, edited by Dóbék, Ágnes, Hegedüs, Béla, Kiss, Margit, Lengyel, Réka, Mészáros, Gábor, Rédey, János and Vaderna, Gábor, programmer Kőszeghy, Péter. Budapest: MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport, 2018. https://levelezes-lendulet.iti.btk.mta.hu/login.php
 • Egy komáromi nemes önéletírása és pályája 1849-ig, (Autobiography and career of a noble from Komárom until 1849) In: „Keresek világot”, A 2017. évi „Nem mind Arany, ami fénylik” Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete (Study book of the János Arany and his age titled conference). Szerk.: Bényei Péter, Béres Norbert, Bihary Gábor, Farkas Evelin. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. Budapest. 2018. 171–187.
 • Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1789–1796), (Ádám Pálóczi Horváth's lyrical publications) kiad. Tóth Barna, a latin szövegeket ford. Lengyel Réka, Irodalomtörténet, 2017/3. 377–382.
 • Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról (About the fourth piece of Ádám Pálóczi Horváth’s Holmi),  In: Irodalomismeret: Irodalmi, művészeti és muzeológiai folyóirat, 2016:(3) 64–75. Link: http://www.irodalomismeret.hu/files/2016_3/meszaros_gabor.pdf
 • Beöthy Zsigmond: Életemből – Egy önreprezentáció tanulságai (Zsigmond Beöthy: From my life Conclusions of a self representation), In: Tavaszi Szél – Spring Wind 2016, Konferenciakötet, II. Kötet, 2016, 45–55. Link: http://www.dosz.hu/dokumentumfile/TSZ_II_kotet_161114_585o.pdf

 

 

Tudományos előadások:

 • Egy reformkori író és politikus önreprezentációja (Self-Representation of a writer and a politician of the Reform Era). Előadás a Debreceni Egyetem Arany és kora, Nem mind Arany című konferencián (Paper delivered at the János Arany and his age Conference), Debrecen, 2017.
 • Beöthy Zsigmond: Életemből – Egy önreprezentáció tanulságai (Zsigmond Beöthy: From my life – Conclusions of a self representation), DOSZ-konferencia, Budapest, 18–19. századi irodalom szekció (szekciógyőztes), (Paper delivered at the DOSZ-Conference, 18–19. századi irodalom szekció (szekciógyőztes), (The literature of Eighteenth and nineteenth century-section, winner of the section), Budapest, 2016
 • Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról (About the fourth piece of Ádám Pálóczi Horváth’s Holmi), Előadás a Hopp Lajos díjátadó ünnepélyen az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztályán, (Paper delivered at the Hopp Lajos-Award ceremony at the Hungarian Academy of Sciences, Institute of Literary Studies, Eighteenth Century Department), Budapest, 2016

Conference Papers:

 • Ádám Pálóczi Horváth’s Aristocratic Connections and Patrons. Paper delivered at The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy 17501820 International Conference, Keszthely, 2019
 • Egy reformkori író és politikus önreprezentációja (Self-Representation of a writer and a politician of the Reform Era). Paper delivered at the János Arany and his age Conference, Debrecen, 2017
 • Beöthy Zsigmond: Életemből – Egy önreprezentáció tanulságai (Zsigmond Beöthy: From my life – Conclusions of a self representation), Paper delivered at the DOSZ-Conference, 18–19th century literature (section winner), (The literature of Eighteenth and nineteenth century-section, winner of the section), Budapest, 2016
 • Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról (About the fourth piece of Ádám Pálóczi Horváth’s Holmi), Paper delivered at the Hopp Lajos-Award ceremony at the Hungarian Academy of Sciences, Institute of Literary Studies, Eighteenth Century Department, Budapest, 2016