+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Zarnóczkiné Héjjas Eszter

Zarnóczkiné Héjjas Eszter

Zarnóczkiné Héjjas Eszter
...
Eötvös Könyvtár
ny. mb. könyvtárvezető
acting library leader
(36 1) 466 5861
 • francia – történelem szakos középiskolai tanár ELTE BTK
 • francia-magyar magyar-francia tolmács és szakfordító
 • bölcsészdoktor
 • Országos Széchényi Könyvtár
  • Régi Nyomtatványok Tára 1974-1985
  • Közművelődési osztály 1985-1986
 • Magyar Tudományos Akadémia – Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár
  • 1986. október 16.–2007. október 15. – könyvtárvezetőhelyettes
  • 2007. október 16.– megbízott könyvtárvezető

-         Hírek Magyarországról /1623/ Egy francia diplomata úti naplójából.  – Tanulmány  OSZK Évkönyve 1984-1985. Bp. 1992. 251-265 l.

-         Esterházy Pál: Mars Hungaricus.  Bp. Zrínyi K. 1989  -Az ezen idők módja szerint való Mars c. röpirat jegyzetei. 523-534 l. Zrínyi Könyvtár III

-         Apafi udvara francia szemmel. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Bp. – Szeged, 1993, NMFT- Scriptum Kft. II. 1025-1032.

-         Katonasors 1664-ben Magyarországon. A Lymbus füzetei 34. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár. V. kötet Szeged, 1994, p. 47-50.

-         Français et Hongrois dans la campagne de 1663 – 1664. In: Cahiers d’Études Hongroises 7. (1995) p. 51 – 67.

-         Les avant-gardes nationales et internationales. Összeáll. Karafiáth Judit, Tverdota György Bp. 1992, Argumentum

-         II. Rákóczi Ferenc erkölcsi és politikai végrendelete – recenzió Itk  91-92 (1987-88) 739-740.

-         Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem Meagyar nyelvű, külföldi kiadványok. Összeáll. Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes. I- III. Bp. 1990, Országos Széchényi Könyvtár. -  Nyomdászkatalógus és nyomdásznevek mutatója.  2679-3141.

-         A Bibliotheca Zriniana története és állománya – Mkszle 109 (1993) 118-120.

-         Angol életrajz  Zrínyi Miklósról. Itk 94 (1990) 279-281.

-         Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői  Itk 94 (1990) 562-563.

-         Kner Imre emléke – Itk 95 (1991) 478-479.

-         Les émissaires de Louis XIV en Transylvanie – Cahiers d’Études Hongroises 4 (1992) 187-197.

-         Magyarország 1663-64-ben a francia diplomáciai jelentések tükrében – tanulmány Itk 91-92 (1987-1988/1-2)  193-203.

-         Egy XVII. századi magyar mű korabeli tudományos visszhangja. MKszle 107 (1991) 123-125.

-         Martin, Henri-Jean:Histoire et pouvoirs de l”écrit  - V. fejezet fordítása – In: Francia szakirodalmi szöveggyüjtemény – Scriptum Kft.

-         Magyar kapcsolatok Franciaország keleti politikájában Bethlen Gábor fejedelem korától a kuruc szabadságharcig  - előadás a 2001 májusában Szentgotthárdon és Vasváron rendezett emlékkonferencián – a tanulmány megjelent 2004-ben Szentgotthárodn a „Szentgotthárd-Vasvár 1664 – Háború és béke a XVII. század második felében c. konferencia kötetben 116-124.

-         Magyar  Könyvszemle éves tartalomjegyzékének és névmutatójának szerkesztése 2002 óta