+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Sarankó Márta

Sarankó Márta

Sarankó Márta
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály, Eötvös Könyvtár, Titkárság
ügyvivő szakértő
scientific administrator
(36 1) 279 2779
Budapest, 1965. június 23.
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, magyar mint idegen nyelv (1990–1993)
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, magyar-német szak (1984–1989)
 • Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely (1979–1983)
 • 1991 óta: MTA (BTK) Irodalomtudományi Intézet, Budapest
  tudományos ügyintéző, ügyvivő szakértő

 • 1997–2000: Bécsi Egyetem Finnugor Intézete, Bécs
  magyar nyelvi lektor

 • 1991–2004: Hungarian Language School, Budapest
  nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv), tanulmányi vezető

 • 1989–1991: Arany János Nyelviskola, Budapest; 7 nyelv nyelviskola, Budapest
  nyelvtanár (német)

 • 1983–1984: Sabaria Cipőgyár, Szombathely
  anyagbevételező
 • New York fölött a menny. Krasznahorkai László Háború és háború című regényének német fordításáról. In: Miért olvassák a németek a magyarokat? A Frankfurt Program kiadványai. III. kötet. Befogadás és műfordítás. Szeged, 2004. 143–150.
 • A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány találkozási pontjáról. Vál., szerk.: Rákai Orsolya. Osiris, Bp. 2001. [kontrollszerkesztő]
 • Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára. Szerk.: Angyalosi Gergely. Universitas Kiadó, Bp. 2003. [technikai szerkesztő]
 • Emlékezés egy nyár-éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2015. 376. [a szerk. munkatárasa, szöveggondozás]
 • E nagy tivornyán. Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2017. 424. [a szerk. munkatárasa, szöveggondozás]
 • Üdvözlet a győzőnek. Tanulmányok 1918 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos, András. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2020. 434.  [a szerk. munkatárasa, szöveggondozás]
 • Postgraduale Lehrerfortbildung für LehrerInnen des Faches Ungarisch als Fremdsprache: das Lehrerfortbildungsprogramm der Budapester Hungarian Language School [Web-FU. (2007) 3., Tagung: Ungarischer Sprachunterricht in Österreich in Gegenwart und Zukunft: Methoden – Konzepte – Perspektiven. 9. und 10. Oktober 2003]
 • Koháry Ilona: Magyar Iskola. Fabylon Kiadó – Hungarian Language School. Budapest, 1999. [szakmai konzultáns, lektor]

Fordítások:

 • BERNHARD, Thomas: Önéletrajzi írások.. Ab Ovo, Budapest, 2007. 464. [Lőrinczy Attilával és Szijj Ferenccel] (Egy gyerek, Az ok – fordítás;  A pince, A lélegzet, A hideg kontrollszerkesztés)
 • MENASSE, Eva: Vienna. Ab Ovo, Budapest, 2009. 390.
 • SCHALANSKY, Judith: Darwinregény. Typotex Kiádó, Budapest, 2013. 222.
 • BISANZ-PRAKKEN, Marian, BODOR Kata, GONDA Zsuzsa: Gustav Klimt és a bécsi secession kezdetei 1895-1905. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010. 252. [korabeli szövegek és bevezető tanulmány]
 • CASSIRER, Ernst: Nyelv és mítosz (részlet). Helikon. 1992. 3–4. 435–446.
 • HEIDEGGER, Martin: Nietzsche. VI. Nietzsche metafizikája [részletek]. EX Symposion. Nietzsche. Veszprém, 1994. 42–54.
 • BALL, Hugo: János, a körhintaló. Átváltozások, 7. [DADA], 1996, 62–63.
 • DÉNES Iván: A látnok. Beszélő. 1997. 6.
 • GLASERSFELD, Ernst: Bevezetés a radikális konstruktivizmusba. In: Testes Könyv I. (Irodalomelméleti szöveggyűjtemény.) Szerk.: Kiss Attila Attila, Kovács Sándor S.K., Odorics Ferenc. Ictus – JATE Irodalomelméleti Csoport. Szeged, 1996. 91–111.
 • HALLET, Wolfgang: Az intertextualitás mint a kultúratudományos irodalomtudomány módszertani alapvetése. Helikon. 2014. 2. 206–225.
 • HUELSENBECK, Richard: [Éppen]. Átváltozások, 7. [DADA], 1996, 75–76.
 • JASPERS, Karl: Nietzsche. Történelem és jelenkor. EX Symposion. Nietzsche. Veszprém, 1994. 36–41.
 • JELINEK, Elfriede: Az osztrákok – a halottak élén. Szombat. 2004.
 • von MATT, Peter: Züllött fiúk, romlott lányok. A család mint törvényszék az irodalomban. Orpheus. 1994. 4. 121–134.
 • MENASSE, Eva: Kései következmények. Árgus. 19. (2008) 2., Irodalomkritika 2.0. 204–221.
 • MÜLLER, Heiner: A hamletgép. In: délután p.m., Pécs, 1991/1. 30–35.
 • REITZER, Angelika: Nappali táj (részlet), Élet és Irodalom, LII. évf. 16. 2008. április 18.; Lettre, 68. 2008 tavasz
 • SERNER, Walter: Utolsó lazítás. Kiáltvány, Átváltozások, 7. [DADA], 1996, 46–49.
 • STRAUSS, Botho: Az eszközök forradalma. In: Színházi antológia. XX. század. Vál., szerk.: Jákfalvi Magdolna. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 170–178.
 • WACKENRODER-TIECK: Dürer. Átváltozások 12–13. (Romantika-)szám, 1998.