+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

logo mtakk v3

iti banner

Sarankó Márta

Sarankó Márta

Sarankó Márta
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály, Eötvös Könyvtár, Titkárság
ügyvivő szakértő
scientific administrator
(36 1) 279 2779
Budapest, 1965. június 23.
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, magyar mint idegen nyelv (1990–1993)
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, magyar-német szak (1984–1989)
 • Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely (1979–1983)
 • 1991 óta: MTA (BTK) Irodalomtudományi Intézet, Budapest
  tudományos ügyintéző, ügyvivő szakértő

 • 1997–2000: Bécsi Egyetem Finnugor Intézete, Bécs
  magyar nyelvi lektor

 • 1991–2004: Hungarian Language School, Budapest
  nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv), tanulmányi vezető

 • 1989–1991: Arany János Nyelviskola, Budapest; 7 nyelv nyelviskola, Budapest
  nyelvtanár (német)

 • 1983–1984: Sabaria Cipőgyár, Szombathely
  anyagbevételező
 • New York fölött a menny. Krasznahorkai László Háború és háború című regényének német fordításáról. In: Miért olvassák a németek a magyarokat? A Frankfurt Program kiadványai. III. kötet. Befogadás és műfordítás. Szeged, 2004. 143–150.
 • A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány találkozási pontjáról. Vál., szerk.: Rákai Orsolya. Osiris, Bp. 2001. [kontrollszerkesztő]
 • Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára. Szerk.: Angyalosi Gergely. Universitas Kiadó, Bp. 2003. [technikai szerkesztő]
 • Emlékezés egy nyár-éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2015. 376. [a szerk. munkatárasa, szöveggondozás]
 • E nagy tivornyán. Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2017. 424. [a szerk. munkatárasa, szöveggondozás]
 • Üdvözlet a győzőnek. Tanulmányok 1918 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos, András. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2020. 434.  [a szerk. munkatárasa, szöveggondozás]
 • Postgraduale Lehrerfortbildung für LehrerInnen des Faches Ungarisch als Fremdsprache: das Lehrerfortbildungsprogramm der Budapester Hungarian Language School [Web-FU. (2007) 3., Tagung: Ungarischer Sprachunterricht in Österreich in Gegenwart und Zukunft: Methoden – Konzepte – Perspektiven. 9. und 10. Oktober 2003]
 • Koháry Ilona: Magyar Iskola. Fabylon Kiadó – Hungarian Language School. Budapest, 1999. [szakmai konzultáns, lektor]

Fordítások:

 • BERNHARD, Thomas: Önéletrajzi írások.. Ab Ovo, Budapest, 2007. 464. [Lőrinczy Attilával és Szijj Ferenccel] (Egy gyerek, Az ok – fordítás;  A pince, A lélegzet, A hideg kontrollszerkesztés)
 • MENASSE, Eva: Vienna. Ab Ovo, Budapest, 2009. 390.
 • SCHALANSKY, Judith: Darwinregény. Typotex Kiádó, Budapest, 2013. 222.
 • BISANZ-PRAKKEN, Marian, BODOR Kata, GONDA Zsuzsa: Gustav Klimt és a bécsi secession kezdetei 1895-1905. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2010. 252. [korabeli szövegek és bevezető tanulmány]
 • CASSIRER, Ernst: Nyelv és mítosz (részlet). Helikon. 1992. 3–4. 435–446.
 • HEIDEGGER, Martin: Nietzsche. VI. Nietzsche metafizikája [részletek]. EX Symposion. Nietzsche. Veszprém, 1994. 42–54.
 • BALL, Hugo: János, a körhintaló. Átváltozások, 7. [DADA], 1996, 62–63.
 • DÉNES Iván: A látnok. Beszélő. 1997. 6.
 • GLASERSFELD, Ernst: Bevezetés a radikális konstruktivizmusba. In: Testes Könyv I. (Irodalomelméleti szöveggyűjtemény.) Szerk.: Kiss Attila Attila, Kovács Sándor S.K., Odorics Ferenc. Ictus – JATE Irodalomelméleti Csoport. Szeged, 1996. 91–111.
 • HALLET, Wolfgang: Az intertextualitás mint a kultúratudományos irodalomtudomány módszertani alapvetése. Helikon. 2014. 2. 206–225.
 • HUELSENBECK, Richard: [Éppen]. Átváltozások, 7. [DADA], 1996, 75–76.
 • JASPERS, Karl: Nietzsche. Történelem és jelenkor. EX Symposion. Nietzsche. Veszprém, 1994. 36–41.
 • JELINEK, Elfriede: Az osztrákok – a halottak élén. Szombat. 2004.
 • von MATT, Peter: Züllött fiúk, romlott lányok. A család mint törvényszék az irodalomban. Orpheus. 1994. 4. 121–134.
 • MENASSE, Eva: Kései következmények. Árgus. 19. (2008) 2., Irodalomkritika 2.0. 204–221.
 • MÜLLER, Heiner: A hamletgép. In: délután p.m., Pécs, 1991/1. 30–35.
 • REITZER, Angelika: Nappali táj (részlet), Élet és Irodalom, LII. évf. 16. 2008. április 18.; Lettre, 68. 2008 tavasz
 • SERNER, Walter: Utolsó lazítás. Kiáltvány, Átváltozások, 7. [DADA], 1996, 46–49.
 • STRAUSS, Botho: Az eszközök forradalma. In: Színházi antológia. XX. század. Vál., szerk.: Jákfalvi Magdolna. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 170–178.
 • WACKENRODER-TIECK: Dürer. Átváltozások 12–13. (Romantika-)szám, 1998.