+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Róna Judit Ágnes

Róna Judit Ágnes

Róna Judit Ágnes
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
ny. tudományos munkatárs
ret. research fellow
(36 1) 279 2760
 • magyar–angol szakos középiskolai tanár (1976) 
 • 2011: PhD (summa cum laude) Miskolci Egyetem 

 • 1976–1980: Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára (muzeológus, József Attila különgyűjtemény)
 • 1980–1983: MTA Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (szervezőtitkár), a Hungarológiai Értesítő című folyóirat szerkesztője
 • 1983–1986: Gondolat Kiadó Irodalmi és Művészeti Szerkesztőség (szerkesztő)
 • 1986. április 1–: MTA Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztály/20. századi osztály, Babits-kutatócsoport (tudományos munkatárs, egy ideig intézeti könyv- és folyóirat-felelős)
 • 1990–: az Intézet Literatura című irodalomelméleti folyóiratának technikai szerkesztője
 • 1993–1996: az Európai Katolikus Információs Központ (OCIPE) budapesti irodájának munkatársa, az Európai Szemmel című folyóirat szerkesztője,
 • 1997–2010: a Távlatok című jezsuita folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Talentum–Akkord Kiadó Műelemzések, valamint Diákkönyvtár sorozatának sorozatszerkesztője
 • 1999–2002: a Holnap Kiadó Vas István életműsorozatának sorozatszerkesztője
 • Babits Mihály
 1. József Attila kéziratai és levelezése (katalógus), összeállította és az előszót írta M. R. J., Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1980, 501 lap – ISBN 963 7411 32 1
 2. Az angol költészet, Az amerikai költészet, (műfordítások), in A magyar irodalom története 1945–1975, II/2, Akadémiai Kiadó, Bp., 1986, 1053–1072.
 3. Nap nap után – Babits Mihály életének kronológiája 1,  (1883–1908), bevezető tanulmánnyal: Az életrajzi kronológia mint sajátos (irodalom)történeti narratíva, Balassi Kiadó, Budapest, 2011, 560 lap (Babits-kronológia 1.) – ISBN 978-963-506-855-5
 4. Nap nap után – Babits Mihály életének kronológiája 2, (1909–1914) Balassi Kiadó, Budapest, 2013, 764 lap (Babits-kronológia 2.) – ISBN 978-963-506-895-1
 5. Nap nap után, Babits Mihály életének kronológiája 3. (1915–1920) A, B kötet, Balassi Kiadó, Budapest, 872lap (Babits-kronológia 3.) – ISBN 978-963-506-947-7
 6. Róna Judit írása és hibajegyzéke a Babits Mihály-levelezés (1918–1919) kritikai kiadásáról, sajtó alá ren­dezte Si­pos La­jos, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2011 (Ba­bits Mi­hály mű­ve­i­nek kri­ti­kai ki­adása, Levelezés)
 7. A Schwartzer-Intézettől az Országos Onkológiai Intézet területén álló Irgalmas Jézus Kápolnáig, írta és összeállította RJ, Budapesti Katolikus Kórházlelkészség, 2012, kézirat gyanánt (pdf) 84 oldal
 8. Új Magyar Irodalmi Lexikon (1945 utáni prózaírók) 90 szócikk, Akadémiai Kiadó, Bp., 1991.
 9. Babits Mihály és Henri Bergson, in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [minden kor a főszerkesztő Kőszeghy Péter LX születésnapjára], Budapest, 2011. szeptember 26, rec. iti., Budapest, 2011, 17–21.
 10. Juhász Ferenc korszakváltása és a költői mese, in Alföld 1978/9, (szeptember) 38–47.