Klaniczay Tibor. Vezérfonal a gimnázium VII. osztály első félévének magyar irodalomtörténeti anyagából. Budapest: Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége, 1948. 15 p.

Klaniczay Tibor. Zrínyi Miklós. Budapest: Országos Neveléstudományi Intézet, 1949. 32 p.

Klaniczay Tibor, Stoll Béla és Szauder József. Magyarkönyv a középiskolák III. osztálya számára. Budapest: Tankönyvkiadó, 1949. 264 p.

Klaniczay Tibor et al. Magyar irodalomtörténet gimnáziumok számára, I. rész. Budapest: Tankönyvkiadó, 1950. 303 p.

Tibor Klaniczay and Denis Sinor. „Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Zrínyi Miklós és Hungarian Literature”. In Encyclopoedia Britannica, 1959, 1967.

Klaniczay Tibor. „Ádám János, Barakonyi Ferenc, Batizi András, Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról, Csoma-kódex, Darholcz Kristóf, id. és ifj., Ellenreformáció, Farkas András, Gálszécsi István, Gönczi György, Hartyáni Imre, Kanizsai Pálfi János, Kassai Hegedüs Sebestyén, Köleséri Sámuel, id. és ifj., Lugossy-kódex, Magyari István, Ozorai Imre, Pataki Füsüs János, Pázmány Péter, Péchi Simon, Pécseli Király Imre, Reformáció, Széll Farkas-kódex, Szentsei-daloskönyv, Sziget veszedelme, Szkhárosi Horvát András, Szombatos énekköltészet, Sztárai Mihály, Thurzó vak lantosa, Unitárius énekköltészet, Vásárhelyi-daloskönyv, Zrínyi Miklós”. In Magyar Irodalmi Lexikon, I–III, szerkesztette Benedek Marcell. Budapest, 1963–1965.

Tibor Klaniczay. „Hungarian Literature”. In Information Hungary, edited by Ferenc Erdei, 717–733. Budapest–Oxford: Akadémiai Kiadó–Pergamon Press, 1968.

Klaniczay Tibor. „A régi magyar irodalom”. In Hazánk, Magyarország, szerkesztette Erdey-Grúz Tibor, II, 653–666. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.

Tibor Klaniczay. „Balassi Bálint, Littérature latine en Hongrie, Mémorialistes de Transylvanie, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós”. In Encyclopoedia Universalis, I–XX. Paris, 1968–1975.

Tibor Klaniczay. „Balassi Bálint”. In Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, 127–128. München: R. Oldenbourg Verlag, 1973.

Tibor Klaniczay. „Humanismus”. In Lexikon des Mittelalters. Bd. 5. Hiera-Mittel bis Lukanien, 197–198. Stuttgart, 1991.