+36 1 279 2760     iti.titkarsag@abtk.hu

iti banner

Eseménynaptár

Herczeg Ferenc 160 – tudományos konferencia
Kezdés: 2023. szeptember 26., Kedd -  10:00
Zárás: 2023. szeptember 27., Szerda - 16:30
Találatok : 314
Létrehozta: Sarankó Márta

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a BTK Történettudományi Intézet 2023. szeptember 26–27-én 10:00 órától A Herczeg és birodalma címmel közös konferenciát rendez Herczeg Ferenc születésének 160. évfordulója alkalmából.

herczegferenc160 konferencia

Helyszín:
szeptember 26.
BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem (1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Eötvös Könyvtár)
szeptember 27.
BTK Történettudományi Intézet, 5. emeleti Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület)

A konferencia programja letölthető.

A konferencia előadásai Herczeg Ferenc irodalmi munkásságát, magyarországi és külföldi fogadtatását és politikai szerepvállalásának aspektusait vizsgálva arra keresik a választ, vajon mit gondolunk a Herczeg-jelenségről 2023 őszén, hogyan alakult pályájának (irodalom)történeti szempontú megközelítése, értékelése. Németh G. Béla még 1992-ben csodálkozott azon, hogy „az irodalomtudomány, az irodalomtörténetírás sem mutatott valamirevaló érdeklődést nemcsak regényei, de emlékiratai iránt sem. A történetírás sokkal nagyobb figyelmet fordított reájuk mint egy alapvető hazai mentalitásfajta s magatartásforma jól kiaknázható forrástárnáira.” Személyes tanári emlékét felidézve pedig így vélekedett: „Szaval ékesen a vizsgázó Móricz oroszlán-bátorságú s eszmével telt realizmusáról, szembeállítva azt Herczeg operett-ürességű s lakáj-gondolkodású világával. Mit olvasott Herczegtől? – így a kérdés. Semmit. Honnét hát ez a határozott és bátor ítélet? X. professzor úr előadásából. […] Aligha kétséges, jó néhány tanárnemzedéknek kell felnőnie, hogy saját elmével, saját ízléssel, saját tapasztalattal tudjon és merjen gondolkodni, ítélni, befogadni vagy elutasítani.”

A konferencia programja

2023. szeptember 26.
BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem

10.00–10.15: Kecskeméti Gábor: Megnyitó

Délelőtti szekciók: elnök: Hites Sándor

10.15–11.15: Irodalmi rajtvonal

Császtvay Tünde: A kis Herczeg. És barátai. Az induló Herczeg Ferenc kapcsolati tőkefelhalmozása

Szalisznyó Lilla: Herczeg Ferenc drámaírói indulása: siker és pénz

Schranz Áron: Herczeg és Heltai: a bohém karaktere a századforduló irodalmában. (Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-fiúk [1895], Heltai Jenő: A hét sovány esztendő [1897])

11.15–11.30: szünet

11.30–12.30: Irodalmi pálya-kiszorítósdi

Boka László: „egy jól sikerült körpofozás”? A Holnap, Ady és Herczeg Ferenc

Szénási Zoltán: „őszinte goromba és találó szó”. Herczeg Ferenc és Babits Mihály kapcsolattörténetéről

Vita

12.30–13.30: ebédszünet

Délutáni szekciók: elnök: Császtvay Tünde

13.30–14.30: Irodalmi lendületben

Tüskés Anna: Herczeg Ferenc és Rab Gusztáv barátsága

Fried Ilona: „…Olaszországban annyira ismerik már a nevemet, mint akármelyik olasz íróét”. Herczeg Ferenc műveinek olaszországi recepciójáról

Klempáné Faix Dóra: Herczeg Ferenc művei Spanyolországban

14.30–15.00: szünet

15.00–16.00: Külsőbb pályákon

Józsa György Zoltán: Herczeg Ferenc a régi és az új Oroszországban

Heltai Gyöngyi: Herczeg-darabok a Broadwayn és az amerikai magyar színpadokon

16.00–16.25

Veres Miklós: „Az utolsó úriember” töredékei – Herczeg Ferenc-gyűjtemény a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Vita 

 

2023. szeptember 27.
BTK Történettudományi Intézet, 5. emeleti Tanácsterem

Délelőtti szekciók: elnök: Vörös Boldizsár

10.00–11.00: Herczegi ön-megjelenítések

Dede Franciska: Herczeg Ferenc és az Uj Idők

Koloh Gábor: Herczeg Ferenc mint vállalkozó. Bevételek, kiadások, írói önmárka

Bocsik Balázs: „ajándékul felajánlom Apolló istennek az én utolsó zálogházi kalandom történetét”. Az anekdoták szerepe Herczeg Ferenc emlékezéseiben 

11.00–11.30: szünet

11.30–12.30: Herczegi történelmi mezők

Kincses Katalin Mária: Herczeg Ferenc reflexiói II. Rákóczi Ferenc politikai kultuszára

Konrád Miklós: Zsidó identitás és antiszemitizmus Herczeg Ferenc Andor és András (1903) című művében

Vita

12.30–13.30: ebédszünet

Délutáni szekciók: elnök: Konrád Miklós

13.30–14.30: Herczegi politikai körök I.

Ujváry Gábor: Herczeg Ferenc a politikai elitben

Cieger András: Herczeg Ferenc mint országgyűlési képviselő

Ifj. Bertényi Iván: Herczeg Ferenc és Tisza István

14.30–15.00: szünet

15.00–16.00: Herczegi politikai körök II.

Vörös Boldizsár: „Minden embert annyi élvezet illesse meg, amennyi munkát végez”. Herczeg Ferenc az 1918–1919-es magyarországi forradalmakban

Turbucz Dávid: Herczeg Ferenc és a „magyarok vezére”. Herczeg szerepe a Horthy-kultusz építésében

Vita

16.00–16.15: Fejérdy András: Zárszó