Oeuvre

Works:

Memoirs:

Hungarian:

  1. Bethlen Miklós élete leírása magától in Bethlen Miklós művei, szerkesztette V. Windisch Éva, Budapest : Neumann Kht., 2000
    Egyéb kiadása: Élete, magától igazán iratott, kit az Isten tud (1642-1703.) Pest, 1858-60. (Önéletirása két kötetben. Szalay László. M. Tört. Emlékek II. és III. köt. Ism. Bud. Szemle. IV. 1858. P. Napló 1859. 168. sz. Erd. Múz. Egylet Évk. II. 1861. 124. Lelki Kincstár 1860. 39. Koszoru 1864. II. 14. sz.)

  2. Bethlen Miklós imádságoskönyve [Nicolaus Bethlen's Prayer Book] (full; extract)

  3. Paraphrase: Memoires historiques contenant l'histoire des derniers troubles de Transilvanie. Amsterdam, 1736. (Az előszó szerint Reverend abbé a szerző; ennek magyar fordítása: Bethlen Miklós ifjukori életének, úgy Erdély akkori történeteinek tulajdon magától franczia nyelven való leirása. Kolozsvár. 1804. és Történeti emlékrajzai, Toldy István által francziából ford. Pest, 1864. Két rész. Új kiadás: Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai 1659- 1690, Helikon Kiadó, Budapest, 1984.)

English, Romanian:

  1. The Autobiography of Miklós Bethlen, trans. Bernard Adams, London–New York–Bahrain, Kegan Paul, 2004, 583.

  2. Nicolae Bethlen, Descrierea vieţii sale de către el însuşi, Traducere de Francisc PAP, prefaţă de Camil Mureşan, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004, 336.

Printed works:

1. Epistola Nicolai Bethlen Sedis Siculicalis Udvarhely capitanei Supremi, ad ministros exules tam Helveticae quam Augustanae Confessionis, ex Hungaria per hodiernam persecutionem ejectos (1675) (printed as an appendix to the Apologia ministrorum evangelicorum ad innocentiam suam orbi Christiano declarandam [The Defence of the Evangelical Ministers ... in Hungary] Utrecht, 1677.) In Hungarian: Bethlen Miklós levelei (1699-1716) [The letters of Miklós Bethlen], ed. JANKOVICS József, trans. KULCSÁR Péter, Akadémiai Kiadó, Bp., 1987 (BML), II. kötet, 1159-1180.

2. Diploma Leopoldinum (1691) (based on Bethlen Miklós' draft)

 

Manuscripts:

1. Moribunda Transylvania ad pedes Sacratissimi Imperatoris projecta [Dying Transylvania bowing to the feet of the Holy Emperor] (1688).

2. Sudores et cruces comitis Nicolai Bethlen [Sweats and crosses of Count Bethlen Miklós] (In Hungarian: BML, II. kötet, 1181-1234.)

3. Olajágat viselő Noé galambja, avagy a magyarországi és erdélyi gyulladásnak eloltására, és a németekkel, magyarokkal, erdélyiekkel, törökökkel, oláhokkal és moldvaiakkal való örökös és tökéletes békesség megszerzésére készíttetett korsó víz, mely a felséges Leopoldus császárnak, Annának, Nagy-Britannia királynéjának, és az több keresztyén királyoknak, fejedelmeknek, respublikáknak, népeknek és nemzeteknek bemutattatik Fridericus Gotefridus által, Hágában, Theophilus Philadelphus betűivel, a kígyó címere alatt, anno pacis mundi MDCCIV. [Noah's Dove Carrying an Olive Branch, or the Water Jug to extinguish the Fires in Hungary and Transylvania and to Create Eternal and Perfect Peace with the Germans, Hungarians, Transylvanians, Turks, Romanians and Moldavians, to be presented to ... Christian kings, republics, peoples and nations.... ]

4. Writings written in captivity in Vienna


Correspondence:

Bethlen Miklós levelei, összegyűjt., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a tárgyi jegyzeteket írta Jankovics József ; a latin nyelvű részeket ford. ... Kulcsár Péter; a ... jegyzeteket ... kész. Nényei Gáborné,Bp., Akadémiai, 1987. - 2 kötetben

Works known only in titles:

Penetralia Transsylvaniae [Transylvania's inner issues]

 

Works earlier mistakenly and ungroundedly attributed to Miklós Bethlen:

1. Austriacae Austeritas (1670)

2. Austriacae Austeritas Continuatio (Justi de Palma Florentini Austriae austeritatis, ejusdemque (Continuationis confirmatio). Venetiis (Kolozsvár), 1672.

3. Falsitas toti mundo detecta. Antverpiae (Kolozsvár), 1672.

4. Corona muralis Josepho I. a regio gubernio et toto populo Transylvanico oblata. Claudiopoli, 1703.