AragoniaiJanosA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel közösen 2020. november 24-én vitaülést tartott. 

Tárgy: 

Farbaky Péter (Kiscelli Múzeum) 
Giovanni d’Aragona (1456–1485) bíboros szerepe Mátyás király műpártolásában
 
 
Mátyás király mecénásságának kutatásában Aragóniai Beatrix személye eddig háttérbe szorította bátyja, Aragóniai János (Giovanni d’Aragona) szerepének vizsgálatát. A magyarországi reneszánszkutatók közül csak néhányan figyeltek fel az utóbbi időben ennek fontosságára. Az apja, Aragóniai Ferdinánd (Ferrante) által kezdettől egyházi pályára szánt harmadik fiú karrierje gyorsan emelkedett a megszerzett püspöki és kolostori javadalmakkal egészen a bíboros méltóságig. Pápai legátusként kétszer is megfordult Magyarországon hosszabb ideig (1479– 80, 1483–1484), Mátyás az elődje, Johann Beckenschlager (Beckensloer) szökése után esztergomi érsekké nevezte ki. Az előadás a két magyarországi út behatóbb vizsgálatával, itáliai kísérőinek felderítésével próbálja mélyebben feltárni kapcsolatrendszerének magyarországi vonatkozásait. 
 
Az előadásról készült felvétel a Videotoriumban megtekinthető.

A meghívó letölthető.