A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete sok szeretettel meghív minden érdeklődőt
2015. június 3-án, szerdán 15:00 órakor kezdődő

Fordítás és fogadtatás
A kortárs magyar irodalom a szerb fordításkultúrában

című rendezvényére.

 

Kétnyelvűség és lokalitás
KAPPANYOS András bevezetője

Fordító, fordítás, recepció
PATÓCS László prezentációja

A műhelybeszélgetést vezeti:
FARAGÓ Kornélia

A beszélgetésben részt vevő írók és fordítók:
Marko ČUDIĊ, DARVASI László, KONRÁD György, KUKORELLY Endre,
MÁRTON László, SCHEIN Gábor, VICKÓ Árpád

 

Helyszín:

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Ménesi út 11–13. I. em. Tanácsterem

Az esemény meghívója elérhető itt.