Sziklay1„[…] felidézem, hogy léptem be első ízben a könyvtárterembe.
Ennyi könyvet együtt akkor láttam először. Hihetetlen érzés volt, hogy bármelyiket levehetem a polcról, leülhetek az asztalhoz,
és olvashatok kedvem szerint
*

 

Sziklay László örökösei az Eötvös Könyvtárnak ajándékozták egykori kutatónk könyvgyűjteményét.

Sziklay ezer szállal kötődött az Eötvös Könyvtárhoz: a régi Eötvös Collegium diákja 1929–1934 között Horváth János és Gombocz Zoltán tanítványaként, Hadrovics László, Gáldi László, Sőtér István, Varjas Béla, Martinkó András társaként ült reggeltől estig a könyvek fölött, majd az Irodalomtudományi Intézet megalakulása után, 1956-tól visszatért a Ménesi útra, ahol könyvtárunk segítette irodalomtörténészi, komparatisztikai munkájában.

Hálánk jeléül az adományért, valamint megemlékezésül jeles munkatársunkra a feldolgozás során minden kötetbe beragasztunk egy-egy címkét „Sziklay László könyvtárából” felirattal.

  

 *Sziklay László, Egy kassai polgár emlékei (Pozsony: Kalligram, 2003), 334.