PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) főigazgatója pályázatot hirdet

a BTK Irodalomtudományi Intézetébe,

három kutató számára „TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS” munkakör betöltésére.

Kutatási téma:
Textológiai és történeti kutatások a 15–20. századi magyarországi irodalomban 

BTK ITI logo1A kutató feladata, hogy részt vegyen a BTK Irodalomtudományi Intézet kutatásaiban, amelyek a nemzeti klasszikusok életművéből kritikai kiadások elkészítésére, jelentős alkotói életművek, kiemelkedő művek, korszakok, műfajok, motívumok irodalom- és eszmetörténeti kontextualizálására és értelmezésére irányulnak. A tanulmányozandó szövegcsoportnak a 15. századtól a 20. század végéig tartó időszakból, a magyarországi magyar, latin, német vagy szláv nyelvű irodalom köréből kell kikerülnie a jelentkező képzettségének, felkészültségének és érdeklődésének megfelelően. A szövegek kezeléséhez magas szintű digitális jártasság szükséges. A kutató további feladata, hogy közreműködjék a magyar irodalomtörténeti szintézis kötetrészeinek, fejezeteinek megírásában és szerkesztésében, valamint és az intézet bibliográfiai és tudományszervezési feladatainak ellátásában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 20.

A munkakör az elbírálást követően 2021. szeptember 1-től tölthető be.

A további feltételeket a részletes pályázati felhívás tartalmazza, amely a Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapján is elérhető.