Arany200Értelmezés, hatás, utóélet 
Arany János és a nép költészete

címmel tartottak konferenciát 2018. október 4-én 
az  MTA BTK Néprajztudományi Intézetében
folkloristák és irodalomtörténészek részvételével. 

A tanácskozás egyúttal az Arany János-emlékév támogatásával megrendezett utolsó, nyolcadik tudományos ülésszak volt, amelynek fókuszában egyrészt Arany János népköltési ismeretei, szépirodalmi és tudományos műveinek folklórvonatkozásai álltak, másrészt az Arany család népmeséhez fűződő viszonya, különös tekintettel Arany László népmesegyűjtésének hamarosan megjelenő kritikai kiadására.
Az Irodalomtudományi Intézetből Csörsz Rumen István tartott előadást Arany közköltési és népdalidézeteiről, Török Zsuzsa szekcióelnöki tisztet látott el, a vitában Korompay H. János és Fórizs Gergely is részt vett. Az előadások írott változata az intézet által gondozott Ethno-Lore évkönyv 2018-as kötetében jelenik meg.

A konferencia programja letölthető.